Interview met Paul Verhaeghe (professor UGent): “We zijn allemaal neoliberaal”

Tegenwoordig zitten er in bijna elk klas kinderen met ADHD terwijl op de werkvloer steeds meer mensen met een burn-out kampen. Ook de antidepressiva-statistieken vertellen ons dat onze welvaart alles behalve garantie biedt op een gelukkig bestaan. De verklaring hiervoor vindt psychoanalyticus en hoogleraar Paul Verhaeghe (Ugent) bij de fundamenten van onze samenleving. Volgens hem leven we immers binnen een neoliberale meritocratie.

“Vernieuwen omwille van het vernieuwen, is een valkuil”: de toekomst van OKAN

Wie als anderstalige nieuwkomer in het secundair onderwijs wil starten, krijgt eerst een taalbad in een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers, kortweg: OKAN. Logisch, als je bedenkt dat er een zekere basiskennis Nederlands moet zijn om het onderwijs te kunnen volgen, en we een (reguliere) klas niet te veel willen belasten door taalproblemen.

‘Samen naar buurtschool’ (Brussel) werkt, maar niet overal

Het project Samen naar school in de buurt heeft in sommige van de deelnemende scholen goed gewerkt, in andere minder of helemaal niet. Dat...

Universiteiten buigen zich over fraude bij proffen

Wat doping is in het wielrennen, is het manipuleren en verzwijgen van onderzoeksgegevens binnen de universiteiten. "Uit een brede Amerikaanse bevraging blijkt dat nagenoeg...

De Brusselse taalrijkdom als troef voor het Brusselse, Nederlandstalige onderwijs?

In het Huis van het Nederlands organiseerde BOCO ( www.boco.be ) samen met het Masereelfonds ( www.masereelfonds.be ) en Ovds (Oproep voor een democratische school) op 29 april 2010 een gespreksavond over hoe omgaan met al die talen in Brussel en in het Nederlandstalige onderwijs. De tijd dat Nederlandstalige scholen in Brussel alleen kinderen uit Nederlandstalige gezinnen huisvestten is lang voorbij. Het kwaliteitsimago van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel heeft steeds meer kinderen uit taalgemengde of anderstalige gezinnen aangetrokken. We wilden nagaan of het Nederlandstalige onderwijs voldoende de troeven uitspeelt, die de taalrijke Brusselse omgeving en het taalgemengd publiek bieden.

Meervoudige Intelligentie

Aan enthousiasme geen gebrek in de workshop meervoudige intelligentie (MI) tijdens "Gent anders bekeken" op 7 mei 2011. Directie en leerkracht van de MI-school ‘De Letterdoos’, ondersteund door 2 mensen van de pedagogische begeleidingsdienst stelden alles in het werk om de deelnemers te overtuigen van de waarde van MI voor het onderwijs.

Progressief pedagogisch erfgoed in zijn blootje

Het beeld van wachtende, soms kamperende ouders voor bepaalde schoolpoorten is intussen een bekend gegeven in het Vlaamse landschap. Methodescholen kennen een ongekende hausse. Kleuters worden er vaak al vóór hun geboorte ingeschreven. Ooit was dat anders. Wat gebeurde er tussen 1960 en 2006 met het progressief pedagogisch erfgoed?

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.