Home Tags Competenties

Tag: Competenties

Onderwijs en vorming onder de dictatuur van de arbeidsmarkt

In het huidig dominant discours wordt onderwijs beschouwd als “menselijk kapitaal” waarvan de ontwikkeling zowel voor het individu (in termen van employability of tewerkstelbaarheid) als voor de maatschappij (economische groei) voordelen oplevert.Dit ideologisch discours heeft als belangrijkste functie de rechtvaardiging van een nauwgezette afstemming van het onderwijs op de evoluties op de arbeidsmarkt. De analyse van de meest recente documenten van de OESO en van de Europese Unie leert ons dat deze evolutie geen kwantitatieve of kwalitatieve ontwikkeling van het onderwijs voortbrengt maar een polarisatie en een terugplooien op de zogenaamde “basiscompetenties”.

Standpunt Ovds over masterplan hervorming secundair onderwijs

Op 4 juni 2013 kwam in de schoot van de Vlaamse regering het masterplan rond de hervorming van het secundair onderwijs tot stand. Het masterplan heeft geen einde gemaakt aan het maatschappelijk debat over de noodzaak en de richting van een hervorming van het (secundair) onderwijs. Integendeel. Verscheidene ministers, Pascal Smet (sp.a), Geert Bourgeois (N-VA), Kris Peeters (CD&V), houden elk hun "ronde van Vlaanderen" om hun standpunt over het masterplan te verkondigen. In onderstaande bijlage publiceren we het standpunt van Ovds (Oproep voor een democratische school)

Verslagboek Ovds-studiedag “Welke hervorming voor het secundair onderwijs? “

130 leerkrachten, directeurs en andere onderwijsverantwoordelijken hebben op zaterdag 2 maart 2013 deel genomen aan onze studiedag over de hervorming van het secundair onderwijs.

Recente artikels