Experiment “elektronisch kamperen” van start in Gent

Facebooktwittermail

In Gent doen alle basisscholen mee aan een experiment waarbij de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen via een centrale computer gebeuren en waarbij het criterium “afstand tussen de school en de woonplaats” beslissend is voor de toekenning van de plaatsen in geval van capaciteitstekort. Op 19 januari werd de eerste elektronische inschrijvingsronde afgesloten.

Van 6 tot 19 januari konden de ouders hun kind via de centrale computer (via de website www.meldjeaan.gent.be ) aanmelden in de 14 scholen die voorrang geven aan GOK-leerlingen (omdat ze vergeleken met andere scholen relatief weinig kansarme leerlingen hebben) of in de 23 scholen die voorrang geven aan niet-GOK kinderen (omdat ze reeds relatief veel kansarme leerlingen hebben). Voorlopig zijn er dus slechts 37 basisscholen waar nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. Vanaf maart kan in alle 107 Gentse basisscholen (vestigingen) worden ingeschreven.

Op het einde van deze elektronische aanmeldingsperiode, op 19 januari 2009, bleken 148 kinderen aangemeld: de meesten (121) voor slechts één school, anderen voor twee tot zeven scholen. Alles samen werden op die manier 197 aanmeldingen verricht. Van de kinderen die in die twee weken elektronisch aangemeld werden, behoort een kwart tot een derde tot de categorie “kansarm”. (1)

Van de 148 aangemelde kinderen kregen 109 een toegangsticket in het postvak van hun ouders. 101 kinderen kregen een toegangsticket voor de school van hun eerste keuze, voor 7 anderen ging het om de school van tweede keuze en voor één kind om de school van vierde keuze. Maar 39 van de aangemelde kinderen kregen dus nog geen toegangsticket. Het gaat in alle 39 gevallen om kinderen voor wie de ouders maar één school aanvinkten. Zij moeten nu dus op zoek naar een andere school. Dat kan nog op de gewone wijze (niet-elektronisch) van 20 januari tot 19 februari wanneer men kiest voor een school die voorrang inricht voor hetzij GOK-, hetzij niet-GOK-leerlingen.

Vanaf 3 maart gaat de website terug open en dan kan gedurende twee weken voor elk van de 107 vestigingsplaatsen van Gentse scholen voor gewoon basisonderwijs elektronisch aangemeld worden. Dat kan – net als in de voorbije periode – van thuis uit, in de school of via één van de welzijnsorganisaties die bij het LOP aangesloten zijn.

(1) Alle cijfers zijn overgenomen uit het Persbericht van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Basisonderwijs, Gent, 19 januari 2009

Voor meer informatie over het inschrijvingsbeleid in de Gentse basisscholen:

artikel in De democratische school:

Gent kiest voor buurtschool

www.lop.be (klikken op “Gent” en “basisonderwijs”)

[www.meldjeaan.gent.be
->http://www.meldjeaan.gent.be]

mailen naar Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter van het LOP (Lokaal Overleg Platform) , Basisonderwijs Gent : jphcv@yahoo.com