18 februari: INFO-AVOND OVER ONDERWIJS in FINLAND

Op dinsdag 18 februari organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) in Berchem (Antwerpen) een info-avond over het Fins onderwijs met vier specialisten en ervaringsdeskundigen.

“Ons onderwijs reproduceert de sociale ongelijkheid”

Dat Vlaanderen op wereldniveau erg goed scoort qua onderwijskwaliteit, is algemeen bekend. Dat we het ronduit vreselijk doen als het op onderwijsgelijkheid aankomt, is minder bekend. Bijna nergens anders worden je schoolresultaten zo sterk gedetermineerd door je sociale, economische en culturele achtergrond.

Gespreksavond over het inschrijvingsbeleid

Kampeertoestanden voor onze scholen en heel wat ophef rond de eerste elektronische inschrijvingsprocedures in Brussel maken duidelijk hoeveel belang ouders hechten aan een “goede school” voor hun kinderen. Zeker voor kinderen uit kansarme milieus is het van groot belang dat zij gelijke onderwijskansen krijgen. Daarom is het nastreven van een sociale en talige mix met voldoende basis voor het Nederlands een andere bezorgdheid.

Het Onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is

In het debat over het secundair onderwijs in Vlaanderen merk je vaak een terughoudendheid tegenover het idee van een structurele hervorming. Rechtse opiniemakers lijken best tevreden met het onderwijs dat we vandaag kennen. Onze best presterende leerlingen scoren uitstekend in internationaal vergelijkend onderzoek. Daarnaast spelen deze opiniemakers in op angsten bij leerkrachten en ouders. Zal een onderwijs dat focust op het versterken van de zwakste leerlingen geen nivellering naar beneden betekenen? Is interne differentiatie van leerlingen wel haalbaar voor onze overbevraagde leerkrachten? Kunnen we ons niet beter focussen op de best mogelijke kwaliteit te leveren binnen de bestaande structuren?

PISA 2015 legt de mechanismen van de schoolse ongelijkheid bloot

In sommige Europese landen zijn de schoolse resultaten zeer sterk afhankelijk van de sociale afkomst van de leerlingen. In andere landen is die samenhang...

Kanttekeningen bij “Een bank vooruit, twee achteruit” (Marleen Vanderpoorten)

Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft haar ideeën over onderwijsbeleid te boek gesteld in "Onderwijsbeleid in Vlaanderen, Een bank vooruit." (1) Het laatste deeltje van haar boek schetst de 'toekomstbeelden', die haar visie op onderwijs samenvatten. (2) De toekomst ziet er stralend uit, als we de minister mogen geloven. Op de persconferentie waar minister Marleen Vanderpoorten haar boek voorstelde, omschreef zij het werk als "verplichte lectuur voor wie de eerste paar jaren wil meepraten over onderwijsbeleid." Wij nemen de handschoen op. We overlopen de kernideeën en plaatsen er kritische kanttekeningen bij.

Studiedag “Vlamingen? Franstaligen? Samen leven kan je leren ! “

De organisatie School zonder racisme (SZR) is sinds 20 jaar actief. Meer dan 250 secundaire scholen kregen in de loop der jaren het bordje "school zonder racisme" nadat meer dan 60% van de leerlingen (en de personeelsleden) een oproep tegen racisme en voor intercultureel onderwijs onderetekenden. Op zaterdag 7 maart organiseert School zonder racisme (SZR) / Ecole sans racisme (ESR) in Brussel (aan de ULB) een studiedag onder het motto "Samenleven kun je leren / Vivre ensemble, c'est possible". De studiedag richt zich tot leerkrachten en studenten lerarenopleiding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de samenwerking over de taalgrens heen.

Waartoe dient onderwijs?

Ovds (Oproep voor een democratische school) organiseerde op 14 maart in Gent een debatavond rond "Waartoe dient het onderwijs?".

Hoeveel werkingsmiddelen verliezen (winnen) de secundaire scholen als de leerlingenkenmerken worden afgeschaft?

De Vlaamse regering bespaart in het onderwijs zowel op de werkingsmiddelen als op de loonmassa. In het basisonderwijs wordt 2,3 procent bespaard op de werkingsmiddelen en in het secundair onderwijs 4,5 procent. Deze besparingen treffen alle scholen. Naast deze algemene besparingen is er in het dossier van de werkingsmiddelen nog een ander onheilspellend aspect. Vandaag wordt een deel van de werkingsmiddelen in het basis- en het secundair onderwijs toegekend volgens sociale leerlingenkenmerken. Scholen met relatief veel kansarme leerlingen krijgen dan méér werkingsmiddelen per leerling. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de schrapping van deze sociale criteria bij de toekenning van dit deel van de werkingsmiddelen.Dat zou neerkomen op een herverdeling van arm naar rijk. In dit artikel berekenen we hoeveel werkingsmiddelen de secundaire scholen dan verliezen of winnen.

6 uren voor de democratische school op 16 november

Op zaterdag 16 november organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) de “zes uren voor de democratische school”. Je kan in de voor- en...

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.