Zaterdag 14 november: 8 uren voor de democratische school

Facebooktwittermail

Op zaterdag 14 november organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) haar tweejaarlijks groot evenement: de acht uren voor de democratische school. Tijdens de “acht uren” bieden we u twee sessies workshops (keuzeprogramma) en een feestprogramma “20 jaar Ovds”. De “acht uren” zijn ook een unieke kans om collega’s uit alle niveaus en netten van het Vlaams en Franstalig onderwijs te ontmoeten in een hartelijke sfeer en rond een verzorgd banket. Wij richten ons op de eerste plaats naar leerkrachten en studenten uit de lerarenopleidingen. Iedereen die begaan is met een “kwaliteitsschool voor alle leerlingen” is welkom!

Belangrijk bericht voor wie met de metro naar de “acht uren” komt.
Tijdens het komend weekend is er wegens werken geen metroverkeer tussen het Centraal Station en metrostation Mérode, maar wèl een vervangingsbus.
In het metrostation Mérode kun je dan de metro nemen, richting “Hermann-Debroux” en afstappen in metrostation “DELTA” (op 100 meter van de school waar de “8 uren” plaats vinden). Hou er dus rekening mee dat de rit tussen het Centraal Station en “Delta” langer dan een kwartier zal duren.

Dagindeling

12u: onthaal.

– Bar (ook broodjes beschikbaar)

– Boeken- en infostands (diverse organisaties)


13u -15u: eerste sessie workshops

15u: pauze met “drink” (één glas!) en versnaperingen ter gelegenheid van “20 jaar Ovds”

15u30 -17u30: tweede sessie workshops

17u30 (tot 20u): feestprogramma “20 jaar Ovds” met:

* gelegenheidstoespraak door Nico Hirtt, mede-oprichter en verantwoordelijke van de studiedienst van Ovds-Aped

* poëzie door Charles Ducal, dichter des vaderlands (2013-2015)

* muziek met de bariton Tristan Faes

* aperitief

* koud buffet en dessertenbuffet (voorafgaandelijke inschrijving verplicht)

* muzikale animatie

Voor inschrijvingen: onderaan DIT artikel vind je het elektronisch inschrijvingsformulier

Workshops eerste sessie (van 13u tot 15u)

1. Wat is er anno 2015 nodig in de lerarenopleiding?

De Vlaamse regering wil de lerarenopleiding hervormen en vanaf volgend jaar een niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleidingen invoeren.
Wij willen peilen naar wat er – in een onderwijslandschap van groeiende diversiteit – in de lerarenopleiding nodig is om de uitdagingen van de ongelijke onderwijskansen doorheen het basis- en secundair onderwijs het hoofd te bieden. Onderzoek over hoe het onderwijsbeleid en de werking van en het leiderschap in scholen de leraren kunnen ondersteunen, willen we koppelen aan opinies over hoe de praktijk eruit moet zien voor de (beginnende en andere) leraren in het BaO en in het SO.

Rondetafel met:

Pedro De Bruyckere, onderzoeker en lector lerarenopleiding SO Arteveldehogeschool Gent, co-auteur van het boek ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein?’ (over jeugdcultuur en onderwijs)

Ludo De Caluwé, directeur van een secundaire school in Antwerpen met een heel divers publiek van tientallen nationaliteiten en thuistalen – hij weet welke lerarencompetenties een (middelbare) school nodig heeft en is ook een kenner van (de lerarenopleiding in) het Finse onderwijs

Johan Dehandschutter, leraar in een ASO-TSO-BSO-school in Halle, mentor van beginnende leerkrachten, die daarover het boek ‘Sterk starten. Survivalkit van de nieuwe leerkracht’ schreef en over deze materie een veel gevraagd spreker is

Tony Vanden Heurck, ere-hoofdlector lerarenopleiding HoGent, ere-voorzitter ACOD Onderwijs, gewezen ondervoorzitter Raad Basisonderwijs van de Vlor.

– Moderator: Katrien De Maegd, opleidingsvoorzitter lerarenopleiding secundair onderwijs HoGent

2. Welk inschrijvingsbeleid?

Welke effecten had het inschrijvingsbeleid van de laatste tien jaar?
Welke argumenten zijn er voor een sociale mix? (invloed sociale samenstelling van de school op de individuele prestaties van een leerling)
Moet de overheid meer aansturen op sociale mix van scholen of – zoals het regeerakkoord aankondigt – de keuzevrijheid van de ouders maximaliseren?
Wat is de beste strategie om tot een sociale mix in alle scholen te komen mèt de instemming van de meeste ouders?

 • Jean-Pierre Verhaeghe. Voorzitter LOP-Gent Basisonderwijs; voormalig docent lerarenopleiding UGent en onderwijsonderzoeker aan de KULeuven; sedert 2012 beleidsadviseur “diversiteit” op het Kinderrechtencommissariaat. Hij had een belangrijke inbreng bij het tot stand komen van het huidig inschrijvingsbeleid met onder andere het afstandscriterium bij aanmeldingssystemen en de contingentering GOK/ niet GOK
 • Kwinten Stevens. Hij spreekt namens School in zicht, een organisatie die ouders samen brengt om hun kinderen collectief in (arme) concentratiescholen in te schrijven
 • Tino Delabie. Leraar in het stedelijk onderwijs Antwerpen. Hij stelt het Ovds-voorstel voor: elk kind krijgt een gegarandeerde plaats in een gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school.


3. De visie van Freinet en de methodescholen

De sociale kloof in het onderwijs blijft verontrustend groot. Bieden methodescholen, leefscholen, … een beter perspectief? Kan het Freinetonderwijs betere resultaten voorleggen met kinderen zonder ondersteuning van thuis? Bereiken ze die kwetsbare kinderen wel in hun scholen? Of boeken ze alleen maar resultaten met kinderen die ook thuis een veilig nest hebben?

Rondetafel met ervaringsdeskundigen van het Freinet-onderwijs:

 • Luc Heyerick. Doctor in de ontwikkelingspsychologie (proefschrift over verwachtingseffecten van leerkachten t.a.v. arbeiderskinderen). Na enkele jaren gewerkt te hebben als wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van Gent en Antwerpen werd hij in 1977 onderwijsbegeleider in de Pedagogische Begeleidingsdienst van de stad Gent.Initiatiefnemer voor de oprichting van verschillende Freinetbasisscholen en het eerste secundair Freinetatheneum in Vlaanderen.Later hoofd van het departement Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent.
 • Armand De Meyer. Tijdens zijn opleiding als psycholoog verrichtte hij onderzoek naar de ongelijke schooldeelname van kinderen van ongeschoolde arbeiders en werkte over dit onderwerp een doctoraat uit. Daarna werkte hij sinds 1976  in het pedagogisch centrum van de stad Gent, dat aan de basis lag van de oprichting van de stedelijke Freinetscholen.Gepensioneerd en nog actief binnen de Nederlandstalige Freinetbeweging.
 • Vincent Vandevyvere. Vincent werkt al zestien jaar als Freinetwerker in De Levensboom in Kortrijk.

Zeven jaar terug richtte hij samen met een aantal collega’s buurtschool V-TEX op.
Een brede school die mee actief opereert in haar wijk en extra inzet op gelijke kansen en sociaal engagement. Hij is ook actief betrokken in de Freinetbeweging en werkte eerder al als pedagogisch begeleider bij FOPEM. In dit atelier wil hij vanuit de klaspraktijk een aantal basispijlers van Freinet toelichten en ons meer vertellen over het sociaal engagement van de Freinetwerker

 • Moderator: Ludo Merckx . Hij was vele jaren onderwijzer in de methodeschool “De Buurt” in Gent.


4. Poëzieonderwijs op school

In de sessie ‘poëzie en onderwijs’ vertelt Charles Ducal hoe in een technische school in Henegouwen veertien jonge metselaars aan het dichten sloegen. Een mooi avontuur dat hij als dichter des vaderlands mee begeleidde. Zelf stond hij 37 jaar lang voor de klas en schreef vanuit die ervaring in 2010 het gedichtendagessay ‘Alle poëzie dateert van vandaag’, een pleidooi voor meer en grondiger poëzieonderwijs op school. De sessie wordt opgevat als een discussiebijeenkomst. Vanuit onze concrete ervaringen gaan we na in welke mate en op welke manier poëzie kan bijdragen tot een meer emancipatorisch onderwijs.

Met dichter des vaderlands Charles Ducal

Lees “De pen en het truweel” over poëzie in een klas van jonge metselaars

Lees zijn actueel gedicht “Vluchtelingen”

Lees “Het paard en de kar”, een striemende aanklacht tegen de ontsporing van het ‘competentiegericht leren’ bij moedertaal.

5. Wordt het M-decreet alsnog een positief verhaal?

Weinigen trekken de basisfilosofie van het M-decreet in twijfel: inclusie van leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs. Maar in tijden van besparing zijn de omstandigheden om deze inclusie te verwezenlijken ver van ideaal. Leraren en onderwijzers voelen zich extra belast. Leerlingenbegeleiders vrezen dat door de gebrekkige ondersteuning in het gewone onderwijs de leerlingen de dupe zullen worden. Half november zijn we al flink gevorderd in het schooljaar en zullen we meer weten over de gevolgen van het M-decreet. Zal de prewaarborgmaatregel effect hebben gehad? Zal er voldoende ondersteuning zijn? Wordt het M-decreet alsnog een positief verhaal? Het M-decreet vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit het beleid, vanuit de leerkrachten van het gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook differentiëring komt aan bod.

 • Theo Mardulier. Adviseur bij het Departement Onderwijs en Vorming en mede-architect van het M-decreet.
 • Wouter Smets. Docent aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen en gespecialiseerd in binnenklasdifferentiatie.
 • Peter Gregorius, vertegenwoordiger van COC (Christelijke Onderwijs Centrale)
 • Leraars uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Moderator: Peter De Koning (leraar secundair onderwijs in Borgerhout)

Workshops tweede sessie (van 15u30 tot 17u30)

6. De hervorming van het secundair onderwijs

Na de visienota Monard (2009), de oriëntatienota Smet (2010), het masterplan van de vorige regering (2013), de screening van de studierichtingen (2015) en de conceptnota van minister Crevits, blijft de vraag: welke hervorming van het secundair onderwijs is er nodig en wat is er haalbaar?

Debat met

7. Welke hervorming voor het basisonderwijs?

Hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen basisonderwijs en secundair onderwijs? Moet het basisonderwijs hervormd worden? We werpen een blik op de maatregelen in het basisonderwijs zoals ze in het masterplan hervorming secundair onderwijs staan. Maar we kijken ook verder: hoe denkt het basisonderwijs zelf over de toekomst?

Met:

 • Eric D’Hooghe. Directeur Vrije Basisschool ‘De Zonnebloem’, Antwerpen.
 • Raf De Weerdt. Algemeen secretaris ACOD-Onderwijs
 • Marianne Coopman. Algemeen secretaris COV (ACV-centrale basisonderwijs)

-*Simon Boone. Onderzoeker aan de VUB en onderzoekscoördinator van Transbaso, een onderzoeksproject naar de overgang tussen basis- en secundair onderwijs

8. Zitten er te veel studenten in het hoger onderwijs?

Zijn toelatingsproeven de enige oplossing om de slaagpercentages aan de universiteiten en de hogescholen te verhogen?

Debat met:
Caroline Gennez. Voorzitster van de universitaire Associatie VUB. Lid (sp.a) van de commissie ‘onderwijs’ van het Vlaams Parlement.

Walter Pauli. Journalist Knack. Voormalig studentenleider en hoofdredacteur van het Leuvens studentenblad Veto.

Nele Van Parijs. Woordvoerster Studenten Troef (actiegroep tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld)

Jonathan Hooft. Voorzitter VVS (Vlaamse Vereniging Studenten)

– Moderator: Dimokritos Kavadias (docent VUB)

9. Radicalisering, voorbij de hype

De manier waarop de “Syriëstrijders” onze perceptie binnenslopen en onze hele kijk op de islam en de moslims begrensden, was de waarheid, en zeker de nuance, ver voorbij. Er is nood aan een genuanceerder verhaal over de identiteitsvorming bij jongeren, waarbij we ook niet blind zijn voor het toenemend racisme bij “de blanke jongeren”. Hoe krijgen we honderdduizenden burgers in België, Brussel en Vlaanderen mee in het verhaal dat we samen, als superdiverse samenleving, waarin de burgers van dit land gelijke rechten genieten, willen schrijven. Welke rol kan ons onderwijs spelen?

Debat (in samenwerking met School zonder racisme) met:

 • Bhleri Lleshi. Filosoof
 • Chris Wyns. Stafmedewerker VSKO (Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs) GOK, kansenbeleid en diversiteit.
 • Ikrame Kastit. Uit de Marge
 • Mohamed El Oualkadi. Jeugdhuis Rojm, Mechelen
 • Rachida Lamrabet. Schrijfster, juriste)
 • Moderator: Lode Delputte (journalist, leraar).

10. Wat weten onze leerlingen over klimaatverandering en energie?

Eind november start in Parijs een historische “klimaattop” van de Verenigde Naties. Vanuit België trekken tienduizend jongeren naar de grote betoging op zondag 29 november. Maar wat weten onze jongeren over klimaatverandering en over energie? En wat leren zij hierover op school? In mei 2015 namen meer dan 3000 eindejaarsleerlingen uit 109 Vlaamse en Franstalige secundaire scholen deel aan een uitgebreide enquête van Ovds over klimaatverandering, de uitputting van de fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. In deze workshop worden de resultaten van deze leerlingenenquête toegelicht en bediscussieerd.

Nico Hirtt en Bernard Legros (Ovds-Aped) stellen de resultaten van de enquête voor

Pieter Boussemaere, docent wereld- en klimaatgeschiedenis, Vives-hogeschool, Brugge; auteur van “Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem” (Davidsfonds, 2015).
Lees ook zijn opiniestuk “Mevrouw Crevits, maak van klimaatopwarming een apart vak”.

Er is ook een interessant programma in het Frans, met 16 workshops (ateliers).

www.ecoledemocratique.org

Praktisch

Plaats

Instituut St. Julien Parnasse

St.-Juliaanskerklaan 22

1160 Oudergem (Brussel)

(De school bevindt zich op 100 meter van metro “Delta”, 15 minuten vanuit Centraal Station. OPGEPAST: lees de opmerking bovenaan dit artikel)

Deelname in de onkosten

Bij inschrijving en betaling vóór 8 november:

-*12 euro of 10 euro (voor leden Ovds en voor studenten)

-*7 euro voor het koud buffet

Bij betaling ter plaatse:

-*15 euro

-*10 euro voor het koud buffet
(indien nog plaatsen beschikbaar)

Voor groepsinschrijvingen (bv studenten lerarenopleidingen): gelieve ons vooraf te contacteren via

ovds@democratischeschool.org

——-———