Home Dossiers Het STAR-onderzoek: kleinere klassen doen ertoe

Het STAR-onderzoek: kleinere klassen doen ertoe

Je hoort dikwijls zeggen dat het aantal leerlingen per klas geen belangrijke factor is voor een kwaliteitsvol en democratisch onderwijs. Dit wordt tot treurens toe herhaald door economen die gevangen zitten in een besparingslogica en door sommige pedagogen die de focus leggen op de pedagogische praktijk. Aan de andere kant hebben de vakbonden dan weer een voorkeur voor kleinere klasjes omwille van de tewerkstelling en de betere werkomstandigheden voor leerkrachten. Hoe zit dat dus met het effect van kleinere klasjes? Blijkt dat het wetenschappelijk onderzoek hierop een duidelijk antwoord geeft.

Een bedenking op zaterdagochtend: omtrent extra budget voor tutoren

Bericht in de krant van 19 augustus: kwetsbare leerlingen krijgen extra steun. Verdubbeling budget voor tutoren moet leerprestaties van jongeren verbeteren. Studenten hoger onderwijs begeleiden kwetsbare leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Zeven...

Kleinere klassen hebben een positief effect op het slagen op school

De meeste leerkrachten zijn ervan overtuigd dat hun leerlingen beter werken in niet al te volle klassen. Een te kleine klas, minder dan 10 leerlingen bv. , heeft weliswaar ook haar nadelen: soms te weinig respons vanuit de leerlingen en te weinig uitwisseling tussen de leerlingen. Maar in een klas met méér dan 25 leerlingen wordt het meestal erg moeilijk om te werken.

Kleinere klassen werken beter

De meerderheid van de leerkrachten zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter werken en betere resultaten halen in kleine klassen. Toch zijn er ook onderwijsdeskundigen die beweren dat het aantal leerlingen per klas nauwelijks invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Of dat de reductie van de klas moet gepaard gaan met andere maatregelen om effect te hebben. Het Amerikaans STAR-onderzoek, dat we hier zullen voorstellen, wijst ondubbelzinnig op de voordelen van kleinere lassen.

Enkele interessante links in verband met het STAR-onderzoek

Hieronder wat wetenschappelijke literatuur over het effect van het aantal leerlingen per klas en over STAR in het bijzonder.

The Effect of Attending a Small Class in the Early Grades on College-Test Taking and Middle School Test Results: Evidence from Project STAR
Alan Krueger, Diane Whitmore

The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades, Frederick Mosteller : een prima syntheseartikel

Een artikel van de American Federation of Teachers : The Story of the Tennessee Class-Size Study

Les recherches sur la réduction de la taille des classes , Denis Meuret, Université de Bourgogne, IREDU

Belangrijke informatiebron in verband met het STAR-onderzoek (in het Engels) inclusief de databestanden.

De STAR raw data (raadpleegbaar via de R-applicatie).

Het technisch rapport van het STAR-onderzoek.

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.