Home Tags Beroepsonderwijs

Tag: Beroepsonderwijs

Standpunt Ovds over masterplan hervorming secundair onderwijs

Op 4 juni 2013 kwam in de schoot van de Vlaamse regering het masterplan rond de hervorming van het secundair onderwijs tot stand. Het masterplan heeft geen einde gemaakt aan het maatschappelijk debat over de noodzaak en de richting van een hervorming van het (secundair) onderwijs. Integendeel. Verscheidene ministers, Pascal Smet (sp.a), Geert Bourgeois (N-VA), Kris Peeters (CD&V), houden elk hun "ronde van Vlaanderen" om hun standpunt over het masterplan te verkondigen. In onderstaande bijlage publiceren we het standpunt van Ovds (Oproep voor een democratische school)

De visienota van de commissie Monard (april 2009) over de hervorming van het secundair...

Op vraag van onderwijsminister Frank Vandenbroucke werkte vanaf april 2008 een 15-koppige kerngroep, ondersteund door een reflectiegroep en diverse hoorzittingen, aan een ‘blauwdruk’ voor een hervorming van het secundair onderwijs. Aan het hoofd van de commissie stond Georges Monard, die gedurende 20 jaar actief betrokken is geweest bij alle grote onderwijshervormingen, eerst op federaal niveau, nadien op Vlaams en gedurende vijftien jaar secretaris-generaal was van de Vlaamse onderwijsadministratie. Op 20 april 2009 werd het voorstel van de Commissie Monard gepubliceerd onder de titel “Kwaliteit en kansen voor elke leerling. Een visie op de vernieuwing van het secundair onderwijs”.

Balans onderwijsvernieuwingen in Nederland: het rapport Dysselbloem

Vorig jaar verscheen in Nederland het “Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen”, beter bekend als “het rapport Dijsselbloem”. Het rapport veroorzaakte nogal wat commotie, vanwege het vernietigende eindoordeel. Vervolgens verbonden sommigen in binnen- en buitenland hieraan hun eigen conclusies omtrent het falen van het Nederlandse onderwijsmodel en de toekomst van het onderwijs in eigen land. Niet al deze gevolgtrekkingen waren even gerechtvaardigd en gebaseerd op de feiten.

Recente artikels