Home Dossiers Klimaatenquête

Klimaatenquête

Wat weten onze leerlingen over de klimaatopwarming? Die vraag was voor Ovds de aanleiding voor een grote enquête onder leerlingen van de 3e graad secundair in 2015 en 2019. In 2016 onderzocht Pieter Boussemaere (Vives), met de hulp van Ovds, dezelfde kennis bij studenten aan de lerarenopleiding.

Klimaatenquête bij leerlingen van het secundair onderwijs 2019

De resultaten van onze klimaatenquête bij 3200 leerlingen

In mei 2019 namen 3259 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs deel aan een enquête georganiseerd door Ovds (Oproep voor een...

Klimaatenquête bij studenten van de lerarenopleiding

Klimaatkennis van studenten lerarenopleiding blijkt beperkt. Enquête bij 430 studenten in...

Op 6 oktober (2016) stelde Pieter Boussemaere, docent aan de VIVES-hogeschool in Brugge, de resultaten voor van een enquête bij 430 studenten van de...

Mevrouw Crevits, maak van klimaatopwarming een apart vak op school

Auteur en historicus Pieter Boussemaere doceert prehistorie en wereldgeschiedenis aan de Hogeschool VIVES, afd. Brugge. Daar ontdekte hij dat de klimaatkennis bij onze jongeren en toekomstige leerkrachten, ondanks de vele media-aandacht, bedroevend laag en zelfs veelal foutief is. In onderstaand opiniestuk richt hij zich tot minister Crevits.

Klimaatenquête bij leerlingen van het secundair onderwijs

Wat weten onze leerlingen over klimaatverandering? Ovds-enquête (mei 2015) bij 3200...

In mei 2015 hield Ovds-Aped (Oproep voor een democratische school – Appel pour une école démocratique) bij 3200 leerlingen een enquête rond hun kennis over klimaatverandering, uitputting van fossiele energiebronnen en hernieuwbare energie. De leerlingen zaten in het 5de, 6de of 7de jaar (ASO, TSO of BSO) van het secundair onderwijs, verspreid over 109 scholen van het Vlaams en Franstalig onderwijs. De resultaten van de enquête werden voorgesteld op een persconferentie op 20 oktober in Brussel. Hieronder kunt u de gedetailleerde resultaten van deze enquête lezen (downloaden). Leraars (aardrijkskunde, natuurwetenschappen, PAV, economie ...) die het wensen, kunnen de enquête laten invullen door hun leerlingen en nadien de resultaten vergelijken met de juiste antwoorden. We publiceren hier het voorwoord van de voorzitster van Ovds bij de publicatie van de resultaten van deze leerlingenenquête. U kan onderaan dit artikel het volledig rapport downloaden.

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.