Afbeelding met persoon, mensen Automatisch gegenereerde beschrijving

Reflecteren met studenten Sociaal Werk over de actualiteit van Paulo Freire

Paulo Freire, voor de ene een nobele onbekende, voor de andere een inspiratiebron voor een eigen levenswijze. Een dertigtal volwassenen vonden de weg naar...

Over het onzegbare, en de plaats ervan op school

Hans Schmidt: Mogen we nog verwonderd zijn? Kunst en cultuur op school. Het lijkt een evidentie, maar wie steekt er echt zijn nek voor uit?...

De “zes uren voor de democratische school” in beeld

Een mooie opkomst op 20 november voor onze "zes uren voor de democratische school": 300 deelnemers, ondanks het coronavirus dat velen weerhield naar Brussel...

Philippe Meirieu en Jan Masschelein tijdens de “zes uren voor de democratische school”

Tijdens de "zes uren voor de democratische school" op 20 november nam Philippe Meirieu, professor onderwijswetenschappen aan de Universiteit Lumière Lyon en auteur van...

Bevraging Teacher Tapp Vlaanderen: “kleinere klassen” populair

  Toen de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) in het voorjaar van 2021 een “ideeënplatform” opende rond voorstellen voor een beter onderwijs, kreeg een pleidooi voor kleinere...

(Bij de instorting van de nieuwe school in Antwerpen) Constructiefout of systeemfout?

De instorting van een nieuw schoolgebouw in Antwerpen kost aan minstens vijf bouwvakkers het leven. Allemaal gastarbeiders. Sommige vakbondscentrales zoals ABVV-Bouw brachten een hulde...

Hoe wil Vlaanderen nieuwkomers overtuigen van een inclusieve samenleving als inburgeringsbeleid de meest kwetsbaren...

Het nieuwe inburgerings- en integratiedecreet van de Vlaamse regering dreigt ook nefaste gevolgen te hebben voor het volwassenenonderwijs, met name voor de centra voor...

Red State Revolt: staken voor dummies

Onderschat nooit het vermogen van werkende mensen om de wereld op zijn kop te zetten. Dit is de conclusie van 'Red State Revolt', Eric...

Interview met Orhan Agirdag: “Het zijn de leraarskamers die een taalachterstand hebben”

Ook in scholen met een grote diversiteit kun je kwaliteitsvol onderwijs bieden. Orhan Agirdag schreef er een boek over, "Onderwijs in een gekleurde samenleving"....

Geen kritisch denken zonder kennisoverdracht

  Volgens de door het Franse Ministerie van Nationale Opvoeding beheerde website Éduscol, "vormt de ontwikkeling van het kritisch denken de kern van de opdracht...

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.