Burgerinitiatief “Een plaats in een goede school voor elk kind”

Omdat segregatie één van de pijnpunten is van het onderwijs in België … Omdat segregatie een belangrijke bron is van ongelijkheid in ons onderwijs … Omdat...

Voorstelling van het Burgerinitiatief: “Een plaats op een goede school voor elk kind”

Het vinden van een school loopt soms over een pad vol doornen. Het fundamenteel recht op onderwijs is slechts verzekerd als elk kind op...

Onderteken om ons initiatief te ondersteunen !

Burgerinitiatief  “Een plaats in een goede school voor elk kind” Het fundamenteel recht op onderwijs is alleen gegarandeerd als elk kind zeker is van een...

Modaliteiten voor een inschrijvingsbeleid in het kleuter- en lager onderwijs en voor de gemeenschappelijke...

Binnen elk ministerie van Onderwijs (Nederlandstalig en Franstalig) worden een “Centrale Dienst voor de inschrijvingen van de leerlingen” en netoverschrijdende zonale (regionale) raden...

Ons onderwijs is kampioen van ongelijkheid en segregatie

Internationaal vergelijkend onderzoek toont keer op keer aan dat onze Belgische onderwijssystemen uitblinken in ongelijkheid: de prestatiekloof tussen leerlingen is er groot en sterk...

Impact van segregatie op schoolprestaties is negatief

Sociale segregatie is niet alleen nefast voor het leren samen leven van verschillende bevolkingsgroepen. Ook de impact op de prestaties van de leerlingen is...

De quasi-schoolmarkt als structurele factor van schoolse ongelijkheid

Sociale segregatie in het onderwijs hangt gedeeltelijk samen met de residentiële segregatie. Uit heel wat onderzoeken blijkt echter dat het groeperen van leerlingen volgens...

Vlaams inschrijvingsbeleid: positieve stappen sinds het GOK-decreet maar N-VA draait de klok terug

Sinds het decreet op de gelijke onderwijskansen (GOK) van 2002 zetten opeenvolgende Vlaamse regeringen aanvankelijk voorzichtige stappen om de “vrijheid” van onderwijs enigszins te...

De zware erfenis van de schoolstrijd

Het inschrijvingsysteem dat wij voorstellen werkt idealiter in de context van één openbaar schoolnet. De verschillende netten bemoeilijken de door ons gewenste toepassing omdat...

Segregatie staat rationeel en planmatig beleid rond lerarentekort en capaciteitsproblemen in de weg

Het lerarentekort treft vandaag vele scholen, maar niet alle scholen in gelijke mate. Arme concentratiescholen, die een onvermijdelijk gevolg zijn van de mechanismen die...

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.