6 uren voor de democratische school op 16 november

Facebooktwittermail

Op zaterdag 16 november organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) de “zes uren voor de democratische school”. Je kan in de voor- en de namiddag kiezen tussen vier workshops (plus zes Franstalige workshops). Met de workshops bieden we aan (toekomstige) leerkrachten een brede waaier aan van maatschappelijk relevante thema’s om de klaspraktijk en het onderwijsbeleid te voeden.

De “zes uren” vormen een unieke gelegenheid om collega’s te ontmoeten uit alle hoeken van het land, van de verschillende niveaus en netten, in een hartelijke sfeer en rond een (h)eerlijke maaltijd (Syrische mezze).

On-line inschrijvingen zijn nu gesloten, maar er is nog plaats in alle ateliers, behalve Nr1.


Overzicht van het programma

Een gedetailleerde beschrijving vind je hier onderaan of door op de titels van de workshops te klikken

9u: onthaal. Koffie, infostands van progressieve organisaties.

10u-12u: eerste reeks workshops

12u-14u: middagpauze

  • Buffet:  Syrische mezze  (mits reservatie). Je kan natuurlijk ook je lunchpakket meebrengen.
  • Plenaire toespraken: Nico Hirtt (voorzitter Ovds-Aped) en gastsprekers

14u-16u: tweede reeks workshops

(Er zijn daarnaast ook meerdere Franstalige workshops)


Deelname in de onkosten

Bij betaling ter plaatse: 20 euro

Voor het buffet (Syrische mezze) met dessert en drank vragen we 14 euro. Reservatie en betaling ten laatste op 11 november is verplicht.  


Plaats

In de lokalen van het Institut St Julien Parnasse, St. Juliaanskerklaan 22, 1160 Oudergem (Brussel). Vanuit het Centraal Station (Brussel) metrolijn 5A “Hermann-Debroux” nemen en afstappen in station “Delta” (12 minuten). Daarna 300 meter te voet naar de school. Met de auto: gratis parking aan metrostation “Delta” (300 meter van de school)


Programma workshops

10u-12u: eerste reeks workshops

1. Klimaatverandering: de uitdagingen voor het onderwijs

Voorstelling van de resultaten van de Ovds-klimaatenquête (mei 2019 ) bij 3259 leerlingen van de derde graad van het (Vlaams en Franstalig) secundair onderwijs. Wat weten onze leerlingen over klimaatverandering? Is er een positieve evolutie dank zij de klimaatbeweging (vergelijking met de resultaten van de Ovds-enquête van 2015)? Is er een verband tussen het kennisniveau en de graad van engagement rond het klimaat? Wat leert ons deze enquête over de hiaten in de leerplannen en de rol van het onderwijs ?

Inleiders: Olivier Mottint (leraar, militant Ovds), Jean-Pascal van Ypersele (professor klimatologie UCLouvain en gewezen vice-voorzitter IPCC)

Terug naar overzicht programma

 

2. Daalt het niveau?

Heel wat studies en alarmsignalen wijzen in de richting van een daling van het Vlaams onderwijsniveau. Is deze daling eenduidig of is enige nuancering aangewezen? Waar liggen de oorzaken van deze (vermeende) daling? Welke maatschappelijke (economische, sociale, politieke, culturele …) evoluties spelen hierin een relevante rol? Welke onderwijskundige hervormingen zijn nefast/heilzaam voor de onderwijskwaliteit gebleken? En vooral: welke maatregelen zijn noodzakelijk om de algemene vorming voor alle leerlingen te verbeteren?

Debat met Roger Standaert (architect van de eerste Vlaamse eindtermen, professor em UGent), Jan Van Damme (pionier van het longitudinaal onderwijsonderzoek, prof KU Leuven), Tino Delabie (Ovds).

Terug naar overzicht programma

 

3. Lege brooddozen vertellen

Vlaanderen telt officieel 780.000 armen. Armoede weegt op het welbevinden en de schoolprestaties van tienduizenden leerlingen. Wat kan de School doen?

Panel met Lars Van Santvoort (adjunct provinciaal secretaris ACOD onderwijs provincie Antwerpen, oud-directeur basisschool De Schakel, Hoboken), Elle Mieke Winten ( BMLIK, Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen), Fatiha Rachdi (brugfiguur stedelijk onderwijs Gent), Dominique Willaert (opiniemaker, artistiek directeur Victoria Deluxe).

Terug naar overzicht programma

 

4. De Vlaamse Canon

Het is duidelijk dat het accent van de nieuwe Vlaamse Regering zal liggen op Vlaamse identiteitsvorming. Eén van de instrumenten daartoe is de Vlaamse Canon die ook in het Vlaamse onderwijs geïnstalleerd en geïnstitutionaliseerd zal worden.

Zin en onzin van een canon? Wat gaat de inhoud zijn? Wie gaat die bepalen? Welke reactie moet daarop komen? Van wie?

Herwig Lerouge (medewerker Lava)

Terug naar overzicht programma

14u-16u: tweede reeks workshops

5. Tweetalig onderwijs in Brussel. Ondenkbaar? Onmisbaar!

Het Brusselse onderwijs is niet aangepast aan de meertalige realiteit van de stad. Nederlandstalige en Franstalige scholen in Brussel kunnen zich niet meer richten tot de kinderen van twee aparte eentalige ‘stammen’ die naast elkaar leefden. De Nederlandstalige en Franstalige Brusselse scholen richten zich nu tot dezelfde, uiterst heterogene leerlingenpopulatie, waarvan een groot deel van huis uit Nederlands- noch Franstalig is.
Tweetalig onderwijs krijgt steun van maar liefst 90 procent van de Brusselaars. Ook de meeste politieke partijen zijn pro. Sinds respectievelijk 2008 (Franstalige Gemeenschap) en 2014 (Vlaamse Gemeenschap ) is het voor secundaire scholen mogelijk om immersieonderwijs aan te bieden, officieel CLIL genaamd: ‘Content and Language Integrated Learning’.
Het Athénée Royal Jean Absil en het Koninklijk Atheneum van Etterbeek willen in de toekomst samen meertalig onderwijs aanbieden. Twee Brusselse hogescholen (Erasmus en Franciso Ferrer) organiseren samen een tweetalige lerarenopleiding.
Vermits onderwijsbevoegdheid bij de Vlaamse en Franse Gemeenschap ligt, niet bij het Brussels Gewest, moeten voor de realisatie van tweetalig onderwijs belangrijke juridische en praktische hindernissen overwonnen worden. Hoe kan het (sneller) vooruit gaan?

Rondetafelgesprek met: Sven Gatz (Brussels minister van Financiën, Begroting,
Ambtenarenzaken en Meertaligheid – zie: tweetalige lerarenopleiding in Brussel), Anna Posma (verantwoordelijke tweetalige lerarenopleiding Francisco Ferrer-hogeschool, initiatiefnemer Marnixplan voor tweetalig onderwijs), Piet Van de Craen, (linguist VUB, specialist CLIL), Jean-Pierre Kerckhofs (volksvertegenwoordiger Brussels Parlement voor PVDA-PTB, tot voor kort leraar en voorzitter Ovds).  Deze workshop is tweetalig. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Terug naar overzicht programma

 

6. Klimaat in de klas

Tienduizenden leerlingen komen in beweging rond klimaatverandering. In honderden scholen zijn er ook leerkrachten die aan de kar trekken of inspelen op de vragen van hun leerlingen. In deze workshop delen enkele actieve Teachers for Climate ervaringen uit hun klaspraktijk. 

Sarah El Jari (zesde leerjaar, Maria Boodschap Brussel), Johanna Vandenbussche (BSO, KTA MoBI, Gent), Thomas Vleeshouwers (ASO, KA Berchem), Wim Benda (Atheneum Irishof Kapellen), Nikei De Pooter (pedagogisch directeur, KA Berchem).

Terug naar overzicht programma

 

7. Arme scholen, rijke scholen

Ides Nicaise maakt een balans op van 15 jaar gelijke kansenbeleid in het Vlaams onderwijs. De sociale segregatie (het naast elkaar bestaan van scholen met een andere sociale samenstelling van leerlingen) blijft hier groot. Welke impact heeft schoolse segregatie op de prestaties van leerlingen? Welke maatregelen zijn wenselijk, oa op het vlak van inschrijvingsbeleid?

Ides Nicaise (professor KU Leuven, auteur van “15 jaar gelijke kansenbeleid: een balans”), Nico Hirtt (voorzitter Ovds, hij bewees met een computersimulatie op basis van de reële schoolpopulatie in het lager onderwijs van het Brussels Gewest dat een inschrijvingsbeleid mogelijk is dat nabijheid en sociale mix verzoent) .

Terug naar overzicht programma

 

8. Een nieuwe Freinetschool oprichten

Op 2 september 2019  starten 7 nieuwe secundaire Freinetscholen in Molenbeek, Vorst, Gent (tweemaal), Alken, Oudenaarde en Geraardsbergen. Wat bezielt de initiatiefnemers van deze kleinschalige scholen met een eigen studierichting en leerplan, met cultuurbeschouwing (in plaats van godsdienst of zedenleer), met een maximumfactuur in het secundair onderwijs? Leer alles over de eigenheid van het Freinetopnderwijs. Welke moeilijkheden ervaren zij bij het oprichten van een school (financiering, juridisch …)? Informatie heet van de naald en uit eerste hand.

Met Geert Van Hout (coördinator Freinetscholen Keerpunt), Kris Denys (FOPEM, Federatie pluralistische en emancipatorische methodescholen).

Terug naar overzicht programma


Inschrijvingsformulier