Burgerinitiatief “Een plaats in een goede school voor elk kind”

Facebooktwittermail

Omdat segregatie één van de pijnpunten is van het onderwijs in België …
Omdat segregatie een belangrijke bron is van ongelijkheid in ons onderwijs …
Omdat elk kind het recht heeft om te leren in gunstige omstandigheden …
moeten we gettovorming in het onderwijs tegengaan.

Het is aan de overheid om voor elke leerling een plaats te garanderen in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school. Dit is het objectief van het burgerinitiatief (dat je hier kan ondersteunen/ondertekenen:Een plaats in een goede school voor elk kind”

Voor meer informatie …

Bekijk de video met de conferenties op de studiedag “Een plaats in een goede school voor elk kind” (Leuven, 22 april 2023).

 


Oproep ter ondertekening

“Het fundamenteel recht op onderwijs is alleen gegarandeerd als elk kind zeker is van een plaats op een school, die gemakkelijk bereikbaar is en gratis onderwijs van goede kwaliteit biedt. In ons land moeten ouders zelf een school voor hun kinderen vinden, wat vaak een zoektocht vol stress met zich meebrengt en sociale segregatie genereert.

Daarom pleiten wij, ondergetekende leerkrachten, ouders en burgers, voor de invoering van een inschrijvingsdecreet dat elk kind vanaf de kleuterschool een gegarandeerde plaats biedt in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school. Op die manier vervalt voor veel ouders de stress van de concurrentie in de schoolkeuze.

Indien gewenst kunnen ouders nog altijd vrij kiezen. Zo wordt niet geraakt aan het principe van de keuzevrijheid.

Een dergelijke maatregel bevordert de sociale mix en draagt bij tot de vermindering van de ongelijkheden in ons onderwijs. Bovendien heeft het een gunstig effect op het algemene niveau ervan, zoals uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt. Door kinderen van alle achtergronden samen te vormen, zou bovendien een kritische en democratische burgerschapsvorming daadwerkelijk worden bevorderd.”


De twee onderstaande teksten (argumentatie en voorstel inschrijvingsprocedure) zijn bedoeld als achtergrondinformatie bij deze Oproep.

De ondertekening van deze OPROEP slaat enkel op bovenstaande tekst en betekent niet noodzakelijk dat u instemt met alle details van deze twee documenten. 


Onderteken om ons initiatief te ondersteunen !

(Onder dit formulier vind je een lijst van personaliteiten die de Oproep reeds ondertekenden)