18 februari: INFO-AVOND OVER ONDERWIJS in FINLAND

Facebooktwittermail

Op dinsdag 18 februari organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) in Berchem (Antwerpen) een info-avond over het Fins onderwijs met vier specialisten en ervaringsdeskundigen.

Dinsdag 18 februari om 20u

Zaal “De Nieuwe Vrede” , Vredestraat 16, Berchem (Antwerpen)

Organisatie: Ovds (Oproep voor een democratische school)

Onderwijs: wat kunnen wij leren van de Finnen?

In de jaren ’70 onderging het onderwijs in Finland een grondige hervorming. Het Fins onderwijs werd bij ons in bredere onderwijskringen bekend omwille van zijn schitterende resultaten in de PISA-onderzoeken (2000, 2003, 2006, 2009, 2012): het combineert de hoogste gemiddelde prestaties (van Europa) met relatief kleine verschillen tussen leerlingen volgens sociale afkomst.

– Hoe kun je gedifferentieerd onderwijs aanbieden en tegelijkertijd zowel voor wiskunde en wetenschappen als voor taal in de PISA-testen als Europese koploper schitteren?

– Is het mogelijk om leerlingen tot hun 16 jaar heterogeen te groeperen en toch kwaliteitsvol onderwijs te bieden?

– Kun je de kloof tussen de betere en de laagst scorende leerlingen op een significante wijze dichten … en tegelijkertijd het welbevinden van de leerlingen en leraren in belangrijke mate verhogen?

-Biedt het Finse onderwijs een aanzet tot oplossing voor de kwalen waaraan ons Vlaamse onderwijs lijdt: de prestatiekloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen, zittenblijven, uitval, ongekwalificeerde uitstroom…?

– Wat kunnen wij leren van Finland?

Sprekers

Linde Moriau, lerares natuurwetenschappen KA Schaarbeek, lid van het bestuur van Ovds (Oproep voor een democratische school). Zij spreekt over PISA 2012 en de resultaten van het Fins en het Vlaamse onderwijs

Wendy Thomas, onderwijzeres in het stedelijk onderwijs Antwerpen, voorzitster van de groep “stedelijk onderwijs” van ACOD-onderwijs. Zij nam deel aan het studiebezoek van ACOD-onderwijs in Helsinki

Ludo De Caluwé, directeur van Pius X Antwerpen. Hij nam deel aan een studiebezoek van directeurs van het vrij onderwijs in Finland.

Jozefien Peelman, leerkracht muziek in het DKO en het secundair onderwijs. Zij is ervaringsdeskundige: tussen haar 13 en 18 jaar zat ze op de Finse schoolbanken.

Dinsdag 18 februari om 19u30

In de zaal “De Nieuwe Vrede

Vredestraat 16, Berchem (vanaf de singel de Grote Steenweg richting centrum inrijden en dan tweede straat rechts; vanaf station Berchem is het 10 minuten te voet)

Nuttige artikels over het onderwijs in Finland:

Uitmuntendheid en gelijkheid gaan samen (Paul Robert)

Het geheim van Finland (Koen Meul)

Reportage over een bezoek van onderwijzers De School (Kessel-Lo) aan Finland (Klasse, september 2013)

[Een kritisch artikel (in het Frans):
Finlande, Suède: le déclin des modèles? (Nico Hirtt)
->1551]

Klik hieronder om de flyer te openen.