Gespreksavond over het inschrijvingsbeleid

Facebooktwittermail

Kampeertoestanden voor onze scholen en heel wat ophef rond de eerste elektronische inschrijvingsprocedures in Brussel maken duidelijk hoeveel belang ouders hechten aan een “goede school” voor hun kinderen. Zeker voor kinderen uit kansarme milieus is het van groot belang dat zij gelijke onderwijskansen krijgen. Daarom is het nastreven van een sociale en talige mix met voldoende basis voor het Nederlands een andere bezorgdheid.

Om dit alles wat beter in perspectief te plaatsen organiseren Boco (www.bocobrussel.be ) , Ovds (Oproep voor een democratische school) en het Masereelfonds ( www.masereelfonds.be ) op dinsdag 12 oktober om 20 u in De Markten een gespreksavond over deze thematiek.

De avond zal aan drie aspecten aandacht schenken:

A. Een evaluatie van het eerste jaar elektronisch inschrijven.

B. Vanuit de vaststelling dat ons Vlaamse onderwijs wel zeer goed scoort in de PISA-vergelijkingen, maar tegelijk ook een grote kloof handhaaft tussen de zeer zwak presterenden of zelfs schoolverlaters zonder enig getuigschrift en de 85% anderen, willen sommigen de school- en studiekeuze van de ouders op een positieve manier “sturen” om tot een betere sociale mix te komen. Over de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan wordt deze avond gepraat.

C. Een nog drastischer aanpak is het opheffen van het onderscheid tussen ASO, TSO, BSO en KSO in het secundair onderwijs, waarbij het gemeenschappelijk aanbod van zoveel mogelijk belangstellingsgebieden in het eerste en tweede jaar geleidelijk aan verdund wordt naar keuze van de leerling op iets latere leeftijd dan nu en van zijn ouders , naar een op de arbeidsmarkt gerichte opleiding of een doorstroming naar een of andere vorm van hoger onderwijs.

Deelnemers aan het panel zijn:

Dimokritos Kavadias, docent VUB en UA, voorzitter LOP Basisonderwijs Brussel, expert in de inschrijvingsprocedures

Marc Borremans, secretaris ACOD-Onderwijs, regio Brussel. Hij nam stelling tegen taalvoorrangs- en andere criteria

Tino Delabie. Spreekt in naam van Ovds die standpunten B en C verdedigt.

Gespreksleiding:

Gerlinda Swillen, voorzitter Masereelfonds

Organisatie:

Masereelfonds Graanmarkt i.s.m. Ovds en BOCO

Plaats

De Markten

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Prijs:

Dank zij de steun van de VGC aan BOCO:

GRATIS toegang voor iedereen.

Aansluitende artikels:

Capaciteitstekort en inschrijvingsperikelen in het Vlaams onderwijs

Evaluatie experimenten inschrijvingsbeleid