School Zonder Racisme zoekt nieuwe voorzitter

School Zonder Racisme is al meer dan 30 jaren actief. Onze missie: geen enkele jongere mag het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie. Daarom...

Op 11 oktober betoogt het hoger onderwijs voor meer midddelen

Op woensdag 11 oktober organiseren alle onderwijsvakbonden, samen met studenten, in Brussel een betoging om van de Vlaamse regering méér middelen te eisen voor...

Boekrecensie. Het ergerlijke onderwijspessimisme van Dirk Van Damme

Onderwijsspecialist Dirk Van Damme bundelt enkele recente teksten over onderwijs in een boek dat aan agendasetting wil doen. Het resultaat leest als de bemerkingen...

Nancy Libert (ACOD Onderwijs): “De werkdruk moet omlaag, alleen zo los je het lerarentekort...

De eerste schooldag, en één op vier scholen zijn nog steeds op zoek naar extra personeel. Minister Ben Weyts mag dan trots kijken naar...

Masereelfonds lanceert maakhetwijs.be, een campagne voor een sociaal rechtvaardig onderwijs van onderuit

Onder het motto ‘Samen dromen we luider!’ roept Masereelfonds leerlingen, leerkrachten, studenten, lectoren, directeurs, ondersteuners, ouders en kritische burgers op om aan het begin...

18 november: debat met 5 partijen (Vooruit, Groen, PVDA-PTB, PS, ECOLO) over samenwerking tussen...

  Tijdens de “zes uren voor de democratische school” (18 november) zullen vertegenwoordigers van 5 politieke partijen in debat gaan rond de vraag welke samenwerking...

Invoering “gastleraar” en “leraar-specialist” botst op veel kritiek

De Vlaamse regering voert via een decreet “lerarenambt” nieuwe maatregelen in die het lerarentekort moeten verminderen en de waardering voor het lerarenberoep moeten verhogen. Het...

Is CLIL ook mogelijk in een klas met veel meertalige leerlingen? (workshop 6 uren)

Op de "zes uren voor de democratische school" op zaterdag 18 november 2023 brengen Stephen Hargreaves (lerarenopleiding AP Hogeschool) en collega's leerkrachten een workshop...

ACOD start petitie tegen invoering “gastleraar” en “leraar-specialist”

Met het Decreet Lerarenambt wil de minister van Onderwijs het lerarentekort wegwerken en de waardering voor het lerarenberoep verhogen. Het decreet bevat enkele goede...

Segregatie staat rationeel en planmatig beleid rond lerarentekort en capaciteitsproblemen in de weg

Het lerarentekort treft vandaag vele scholen, maar niet alle scholen in gelijke mate. Arme concentratiescholen, die een onvermijdelijk gevolg zijn van de mechanismen die...

Video’s van studiedag “Een plaats op een goede school voor elk kind” (Leuven, 22...

Op 22 april organiseerden Ovds en het Masereelfonds in Leuven een studiedag rond de segregatie in ons onderwijs. In de voormiddag hielden de professoren...
Afbeelding met persoon, muur, person, binnen Automatisch gegenereerde beschrijving

Ons onderwijs wordt niet beter van Vlaamse toetsen

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen onze scholen regelmatig uniforme toetsen moeten afnemen bij alle leerlingen op scharniermomenten in de schoolloopbaan. Zo krijgen zowel de...

Test Aankoop voor scholen. De verleiding van het simplificeren

In de april-blog van het tijdschrift IMPULS verzet Roger Standaert zich tegen populistische simplificatie bij de vergelijking van scholen. Directe aanleiding is de publicatie van...

Modaliteiten voor een inschrijvingsbeleid in het kleuter- en lager onderwijs en voor de gemeenschappelijke...

Met de hulp van een vijftiental academici en specialisten uit de (Nederlandstalige en Franstalige) onderwijssector, werkte Ovds een voorstel uit voor een ander inschrijvingsbeleid....