Video’s conferenties studiedag 22 april

Op 22 april organiseerden Ovds en het Masereelfonds in Leuven een studiedag rond de segregatie in ons onderwijs. In de voormiddag hielden de professoren...

Test Aankoop voor scholen. De verleiding van het simplificeren

In de april-blog van het tijdschrift IMPULS verzet Roger Standaert zich tegen populistische simplificatie bij de vergelijking van scholen. Directe aanleiding is de publicatie van...

Modaliteiten voor een inschrijvingsbeleid in het kleuter- en lager onderwijs en voor de gemeenschappelijke...

Binnen elk ministerie van Onderwijs (Nederlandstalig en Franstalig) worden een “Centrale Dienst voor de inschrijvingen van de leerlingen” en netoverschrijdende zonale (regionale) raden...

Ons onderwijs is kampioen van ongelijkheid en segregatie

Internationaal vergelijkend onderzoek toont keer op keer aan dat onze Belgische onderwijssystemen uitblinken in ongelijkheid: de prestatiekloof tussen leerlingen is er groot en sterk...

Impact van segregatie op schoolprestaties is negatief

Sociale segregatie is niet alleen nefast voor het leren samen leven van verschillende bevolkingsgroepen. Ook de impact op de prestaties van de leerlingen is...

De quasi-schoolmarkt als structurele factor van schoolse ongelijkheid

Sociale segregatie in het onderwijs hangt gedeeltelijk samen met de residentiële segregatie. Uit heel wat onderzoeken blijkt echter dat het groeperen van leerlingen volgens...

Vlaams inschrijvingsbeleid: positieve stappen sinds het GOK-decreet maar N-VA draait de klok terug

Sinds het decreet op de gelijke onderwijskansen (GOK) van 2002 zetten opeenvolgende Vlaamse regeringen aanvankelijk voorzichtige stappen om de “vrijheid” van onderwijs enigszins te...

De zware erfenis van de schoolstrijd

Het inschrijvingsysteem dat wij voorstellen werkt idealiter in de context van één openbaar schoolnet. De verschillende netten bemoeilijken de door ons gewenste toepassing omdat...

Segregatie staat rationeel en planmatig beleid rond lerarentekort en capaciteitsproblemen in de weg

Het lerarentekort treft vandaag vele scholen, maar niet alle scholen in gelijke mate. Arme concentratiescholen, die een onvermijdelijk gevolg zijn van de mechanismen die...

Een gemeenschappelijke stam… echt gemeenschappelijk

Als het gaat over kansengelijkheid of billijkheid in het onderwijs, dan wordt de invoering van een gemeenschappelijke stam van kleuterschool tot derde middelbaar, zoals...

Brussel: onoverkomelijk probleem of oplossing waar we niet om heen kunnen ?

Het onderwijs in België is een communautaire bevoegdheid. De communautarisering heeft meerdere nefaste gevolgen. Met name in Brussel. De Brusselse scholen staan onder toezicht...

De technische haalbaarheid van het OVDS voorstel

Om ons voorstel van inschrijvingsprocedure in de praktijk uit te voeren, is het noodzakelijk om over een aantal gegevens en praktische hulpmiddelen te beschikken. Het...
Afbeelding met persoon, muur, person, binnen Automatisch gegenereerde beschrijving

Ides Nicaise over armoede in het onderwijs (video)

De Wereld Morgen maakte een interview met professor Ides Nicaise (HIVA KULeuven) over armoede in het onderwijs. Wanneer ben je arm? Hoe beïnvloedt armoede het...

Doorstaan de “competenties van de 21ste eeuw” de proef van de cognitieve psychologie?

Problemen oplossen, kritisch, creatief of innovatief denken, samenwerken, communiceren … kortom, competenties waar niemand zonder kan. Dat komt goed uit: zowel door het bedrijfsleven...