Zich abonneren op de Democratische School

Facebooktwittermail

“De democratische school” is het driemaandelijks tijdschrift van de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school). Een abonnement kost 15 euro per jaar (4 nummers). Voor minimum 15 Euro kun je lid worden van Ovds. Een jaarabonnement op “De democratische school” is hier inbegrepen. Aangezien de ledenbijdragen de enige (vaste) inkomstenbron zijn van Ovds, vragen we om, indien mogelijk en op vrijwillige basis, een bijdrage te betalen van minstens 15 euro.

Door lid te worden van Ovds ondersteun je een unieke organisatie:

 • Ovds ijvert voor een democratisch en emancipatorisch onderwijs: de School moet alle jongeren de kennis en vaardigheden bijbrengen die hen toelaat de wereld te begrijpen en te veranderen;
 • Ovds staat open voor al wie zich inzet voor kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren. We richten ons op de eerste plaats naar leerkrachten en studenten uit de lerarenopleidingen;
 • Wij zijn actief in het Vlaamse en in het Franstalige onderwijs. Soms organiseren we tweetalige activiteiten.
 • We hebben contacten met progressieve leerkrachtenorganisaties in Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje …
 • Ovds verenigt leerkrachten van alle onderwijsnetten (GO!, katholiek onderwijs, gemeentelijk en provinciaal onderwijs) en alle niveaus (basisonderwijs, secundair, hoger, DKO, volwassenenonderwijs)
 • Ovds organiseert nationale activiteiten (zoals een jaarlijkse studiedag of de tweejaarlijkse “zes uren voor de democratische school”) en regionale activiteiten (georganiseerd door regionale afdelingen)
  Als lid word je op de hoogte gehouden van nationale of regionale activiteiten van Ovds en geniet je van een korting op de (eventuele) toegangsprijs ervan.
 • Als lid nodigen we je uit (vrijblijvend) om mee te werken in een regionale afdeling of om eventueel een regionale afdeling op te richten.
 • Als actief lid (wanneer je een vast engagement opneemt in een regionale groep of voor een project van Ovds) kan je je eventueel engageren in de “Algemene Raad” van Ovds-Aped waar we de grote lijnen van de Ovds-werking bespreken en beslissen.
 • Als lid word je uitgenodigd op (interne) vormingsdagen (zoals de ledendag van 31 augustus 2019)
 • Je ontvangt regelmatig onze (elektronische) “Nieuwsbrief”

Om abonnee of lid te worden:

 • Vul onderstaande bon in.
 • Stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE42 0000 5722 5754 (BIC BPOTBEB1) van Ovds, Vrijwilligerslaan 103, 1160 Brussel met vermelding “abonnement DS” of “lidmaatschap Ovds“.

Wij danken je van harte voor je steun.