De Wereldbank als rattenvanger

Francine Mestrum kennen we als geëngageerd academicus die in 2002 in haar boek ‘globalisering en armoede' scherpe kritiek leverde op de Wereldbank. De ‘Rattenvanger van Hameln' kan gezien worden als een vervolg daarop. Niet zomaar een analyse van de neoliberale politiek, wel van het vertoog dat de Wereldbank hanteert, de sociale inkleding van haar beleid als antwoord op de kritiek die deze internationale instelling al jaren te slikken krijgt.
Ondersteboven de school van de omgekeerde wereld

Eduardo Galeano’s school van de omgekeerde wereld

Eén oog op de televisiebeelden van de tsoenamiramp in Zuid-Oost-Azië, het andere op het jongste boek van de Uruguyaanse schrijver en journalist Eduardo Galeano. Lezen kan soms een bevreemdende ervaring zijn.

ACOD-onderwijs weigert financieel keurslijf CAO

"Na maandenlang bakkeleien en geen stap vooruit geraken binnen een absoluut ontoereikend budget, is ons geduld stilaan op. Indien er rond de jaarwisseling geen...

Sociale segregatie is onverenigbaar met de democratische school

De Oproep voor een democratische school (OVDS) is weliswaar ontstaan tijdens de acties voor de (her)financiering van het onderwijs, maar onze politieke en ideologische grondslagen reikten vanaf het begin verder dan de budgettaire kwestie. Onze keuze voor een school die de sociale rechtvaardigheid in haar vaandel draagt, ligt reeds besloten in de keuze van de naam en in de oprichtingstekst van onze organisatie.

Paolo Chiappe (Italië) “De school is een levende omgeving”

De discussie onder Europeanen over de huidige strijd voor democratisch onderwijs is geen eenvoudige taak. Onze onderwijssystemen hebben namelijk elk hun eigen geschiedenis en de ontwikkelingen van de neoliberale globalisering werken in op zeer verscheiden beginsituaties. De juridische structuur van onderwijsinstellingen in België en in Italië bijvoorbeeld, vormen zowat de twee uitersten.

Hoe kan ik meewerken met OVDS ?

Er zijn vele manieren om te ijveren voor de democratische school. Hieronder volgt een lijst van voorstellen om mee te werken met onze organisatie, de OVDS.

Voorstelling OVDS

De Oproep voor een democratische school (OVDS) is een beweging van reflectie en actie voor democratisch onderwijs. Alle jongeren hebben recht op gelijke toegang tot kennis en onderricht. Het onderwijs dient jongeren de nodige kennis en vaardigheden te bieden om de wereld waarin ze leven te begrijpen en om in te grijpen in hun individueel en collectief bestaan.

De stakingsbeweging in het Franstalig onderwijs 1995-96

Op 19 november e.k. vieren wij niet alleen dat de Oproep voor een Democratische School 10 jaar bestaat, maar ook dat tien jaar geleden de laatste grote sociale beweging in het Franstalige onderwijs van België plaats had. Deze lange en bewogen staking werd door de leerkrachten, leerlingen en studenten gevoerd tegen de besparingsmaatregelen van Laurette Onkelinx (PS) en Jean-Pierre Grafé (PSC). Zij is ongetwijfeld grotendeels miskend door onze Vlaamse vrienden en door de jongere Franstaligen. De opfrissing hieronder zal deze lacunes opvullen.

“Awa kin, hier Kinshasa” – “Brussel antwoordt”

Vertrekkend van de interactieve tentoonstelling “Awa kin, hier Kinshasa. Brussel antwoordt” over de leefwereld van kinderen in de volkswijken van Kinshasa, bieden animatoren van G3W (Geneeskunde Derde Wereld) een veelzijdig en creatief vormingsaanbod voor het lager en het secundair onderwijs. • Speelgoed maken met recyclagemateriaal • Pedagogische mappen rond de 5 centrale thema's van de tentoonstelling: leven en werken; transport; geschiedenis, communicatie, muziek en spel. • Film “Met honger naar school”

Inzet conflict minister en onderwijsvakbonden

Onder de slogan “Naar een vertrouwensbreuk?” hield het gemeenschappelijk vakbondsfront van de vier onderwijsvakbonden ACOD, COC, COV en VSOA op 31 augustus een persconferentie. Het conflict tussen Minister Frank Vandenbroucke en de onderwijsvakbonden draait rond twee centrale punten: de verhoging van het vakantiegeld en de nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel. Maar ook het eindeloopbaandebat in de privé-sector laat de onderwijswereld niet onberoerd.

SCHOOL+

Sociale ongelijkheid in het onderwijs... De cijfers Het HIVA heeft reeds een lange traditie in het bestuderen van sociale ongelijkheid in het onderwijs. Recente gegevens...

Ballonnen voor de kinderrechten op 31 augustus

Na de kinderrechtenvoettocht met 300 deelnemers in mei organiseert de Beweging tegen uitwijzing van kinderen en jongeren een nieuwe actie in Brussel. Ballonnen voor...

Minister promoot vrije software in onderwijs

Alle Vlaamse scholen van het basis- en secundair onderwijs ontvingen in juni 2005 een uitgebreide handleiding over het gebruik van vrije software, met de...

Proef met subsidie privaat onderwijs

In Nederland krijgen enkele privé-instellingen voor hoger onderwijs straks dezelfde subsidies per leerling als publieke hogescholen en universiteiten. Het ministerie van Onderwijs wil zo...