KULeuven Research and Development

Facebooktwittermail

“Je hoort vandaag geregeld opperen dat de kloof in België tussen de bedrijfswereld en de universiteit te groot is. Ik zie dat positiever wat Leuven betreft”, zegt rector Marc Vervenne van de KUL.

Met KULeuven Research and Development hebben we een indrukwekkende portfolio aan onderzoek en ontwikkeling opgebouwd, die zich vandaag al vertaalt in 70 spin-offbedrijven. Daarmee is de KULeuven bij de wereldtop inzake valorisatie van kennis. Het gaat dan niet uitsluitend om toepassingen van de micro-elektronica of de medische beeldvorming maar ook om andere domeinen, zoals de sociale wetenschappen.

Van de omvang van de privéfinanciering van Harvard, Yale, Oxford en Cambridge kunnen Belgische universiteiten alleen maar dromen. Maar toch staan we er niet slecht voor, vind ik. Het aandeel van de bedrijfswereld in de financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteit onder de vorm van contractonderzoek neemt toe van 20 procent in 1998 naar 28 procent in 2006.

Ik vermeld in dat verband ook het systeem van de tijdelijke Leerstoelen-op-naam. Dat kent een groot succes, met meer dan 90 projecten sinds 1982. Gedurende gemiddeld drie jaar financiert een bedrijf risicovol onderzoek op een specifiek terrein. Die leerstoelen zijn een uitstekend middel om de samenwerking te bevorderen tussen universiteit en bedrijf of organisatie met het oog op valorisatie van kennis. Zo moedigen we getalenteerde onderzoekers en hun medewerkers aan. De leerstoelhouders kunnen het geschonken bedrag investeren in onderzoek maar ook in gerichte onderwijsprojecten. Voor de duur van de leerstoel is het mogelijk een buitenlandse onderzoeker aan te trekken. Het valt mij steevast op hoe groot het vertrouwen van de financierende ondernemingen of organisaties in onze onderzoekers is.

Het gaat vooral om leerstoelen aan de faculteit geneeskunde met bedrijven als Agfa-Gevaert, UCB, Pfizer, Roche en veel andere. De laatste jaren neemt het aantal leerstoelen aan andere faculteiten ook toe. Zo is er de Leerstoel InBev-Baillet Latour over de relatie tussen de EU en Rusland bij de sociale wetenschappen.

(overgenomen uit: De Tijd, 23 september 2006)