OVDS lanceert nieuw 10 puntenprogramma

Facebooktwittermail

OVDS (Oproep voor een democratische school) publiceert zijn nieuw “programma voor een democratisch onderwijs in België”. In 10 punten schetsen wij 10 krachtlijnen voor het leerplichtonderwijs, meer bepaald voor een 10-jarige gemeenschappelijke basisvorming van 6 tot 16 jaar.
Dit programma is de vrucht van vele discussies.

Tussen januari en juni 2006 organiseerden we vier discussiedagen op basis van een ontwerptekst van de hand van Nico Hirtt. Meer dan twintig leden namen hieraan deel. Andere vrienden gaven opmerkingen per mail door. Een zelfde oefening hadden we reeds tijdens het schooljaar 2003-2004 gehouden, maar toen niet kunnen afronden. In juni 2006 was de consensus groot genoeg om met een nieuw 10 puntenprogramma naar buiten te treden.

Onder invloed van Pisa

Dit programma in 10 punten is in essentie een programma tegen de sociale segregatie in ons onderwijs. Of positief uitgedrukt: voor een waarlijk democratisch onderwijs waar gelijke uitkomsten voor alle leerlingen centraal staan.

De PISA-rapporten en de resultaten van ander internationaal vergelijkend onderzoek, waaruit blijkt dat de sociale ongelijkheid in ons Vlaams en Franstalig onderwijs tot de grootste van alle industrielanden behoort, hebben de accenten in ons 10 puntenprogramma zeker meebepaald. Dank zij het statistisch onderzoek dat onze hoofdredacteur, Nico Hirtt, uitvoerde op basis van de ruime gegevensbestanden van Pisa 2000 en Pisa 2003 konden wij “bewijzen” dat de slechte scores van ons onderwijs inzake ongelijkheid nauw samenhangen met de vroegtijdige selectie volgens hiërarchische onderwijsvormen en studierichtingen en met de absolute schoolkeuze en vrije concurrentie in ons ultraliberaal onderwijssysteem. Door deze bevindingen consequent door te trekken, formuleren we nu in ons 10-puntenprogramma voorstellen als een langdurige (10 jarige ) gemeenschappelijke basisvorming, de toewijzing van de scholen, de fusie van de netten, enz.

Het PISA-rapport (mei 2006) over de schoolresultaten van allochtone en autochtone leerlingen bevestigt dat de kloof nergens (van de 30 onderzochte landen) zo groot is als in het Vlaams onderwijs. “Moreel onaanvaardbaar” volgens minister Frank Vandenbroucke die terecht pleit voor kleinere kleuterklassen om te vermijden dat de schoolachterstand zich vanaf jonge leeftijd opstapelt. (De Morgen, 20 mei 2006). Het vijfde punt van ons programma gaat over de noodzaak van kleinere klasssen, vooral bij de jongste leerlingen, om het afhaken van leerlingen te vermijden.

Help dit programma bekend maken

Dit programma zal ongetwijfeld veel discussie en controverse oproepen omdat het enkele “heilige huisjes” van het Belgisch onderwijs in vraag stelt. We nodigen al onze lezers uit om hun vragen, kritieken en aanmoedigingen te laten blijken en om dit programma te verspreiden.

– Je kan zelf bv. rechtstreeks op de website www.democratischeschool.org tussenkomen en uw gedacht zeggen

– Je kan dit programma doormailen naar collega’s of via verwijzing naar de website helpen bekend maken bij andere verenigingen en op andere websites

– In december publiceren we een speciaal nummer (brochure) van “De democratische school” waar we op de meest voorkomende vragen en opwerpingen (FAQ, frequently asked questions) zullen ingaan. Help deze brochure verspreiden.

– Op zaterdag 3 maart 2007 organiseren we in Brussel een nationale studiedag met debatten rond dit programma. Klik hier voor documenten studiedag 3 maart 2007.

Hugo Van Droogenbroeck, voorzitter OVDS

Jean-Pierre Kerckhofs, voorzitter APED (Appel pour une école démocratique)

Oproep voor een democratische school (OVDS)

Vrijwilligerslaan 103
1160 Brussel

[ovds@democratischeschool.org
->mailto:ovds@democratischeschool.org]