Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving

Facebooktwittermail

Eind oktober 2006 verscheen bij Academia Press het boek “Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving”. Het is een collectief werk dat de bijdragen bevat van diverse academici op het colloquium dat in 2005 door de Stichting Gerrit Kreveld in Gent werd georganiseerd. Hieronder volgt een korte voorstelling van dit boek door de Stichting.

In de discussie over de multiculturele samenleving wordt het belang van het onderwijs als voorwaarde voor volwaardig burgerschap meer dan ooit gepropageerd. Ondanks de vele inspanningen blijft het Vlaamse onderwijs worstelen met de vraag hoe het beter zou kunnen omgaan met sociale en culturele ongelijkheid. Het is één van de grote pijnpunten dat de democratisering van het onderwijs aan de etnische minderheden lijkt voorbij te gaan. Het debat hierover blijft echter vaak in algemeenheden steken of laat gepolariseerde ideologisch gekleurde stellingnamen zien. Om dit te overstijgen moet de discussie over beleidsvorming gevoed worden door wetenschappelijke feitenkennis en argumenten. Dit boek wil op dit punt een bijdrage leveren.

De Stichting Gerrit Kreveld heeft het thema ‘onderwijs in de immigratiesamenleving’ ter harte genomen en hieromtrent mensen met expertise samengebracht onder meer in een colloquium, in rondetafelgesprekken en in deze publicatie. De onderzoekers uit verschillende vakgebieden die in het boek aan het woord zijn, werpen een licht op de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek over allochtonen en diversiteit in het Vlaamse onderwijs.

De volgende facetten komen aan bod: doorstroom en uitstroom van allochtone leerlingen, deelname aan levenslang en levensbreed leren, het vraagstuk van etnische segregatie, juridische kwesties inzake instroom en spreiding van leerlingen, de relatie tussen taal en achterstandsbestrijding, leerlingenparticipatie, comprehensief secundair onderwijs en meertalig onderwijs. Het boek richt zich tot alle onderwijsbetrokkenen: onderzoekers, beleidsverantwoordelijken, terreindeskundigen in het onderwijsveld en de ruime diversiteitsector.

Inhoudstafel

Woord vooraf

Herman Balthazar

Inleiding

Sven Sierens

1 Immigratiesamenleving, onderwijs en overheid in Vlaanderen: een gespannen driehoeksverhouding

Sven Sierens

2 Allochtonen in en doorheen het onderwijs: cijfers, oorzaken en verklaringen

Marie-Christine Opdenakker en Dirk Hermans

3 Levenslang en levensbreed leren in een immigratiesamenleving

Katleen De Rick

4 Etnische segregatie in het onderwijs: horen, zien en zwijgen?

Ella Desmedt en Ides Nicaise

5 Leerlingen inschrijven, spreiden en voorrang toekennen: juridische vragen bij het
gelijkekansendecreet

Frank Ornelis

6 Taal, onderwijs en achterstandsbestrijding: enkele overwegingen

Koen Jaspaert

7 Leerlingenparticipatieverschillen tussen allochtone en autochtone jongeren: een kwestie van kansen of cultuur?

Saskia De Groof en Jessy Siongers

8 Uit het verdomhoekje van het Vlaamse onderwijs: comprehensief secundair onderwijs, concentratiescholen en meertalig onderwijs

Kaat Delrue, Patrick Loobuyck, Koen Pelleriaux, Sven Sierens en Mieke Van Houtte

Bestellen:
Het boek “Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving” kan besteld worden via Academia Press, Eekhout 2 9000 Gent (tel. 09/233.80.88)

Het kost 16 EURO (zonder verzendingskosten)

info@academiapress.be

 

Sur le même sujet

Nieuwe denksporen voor een gelijkekansenbeleid ten aanzien van allochtonen in het onderwijs Ondanks de democratisering van het onderwijs heeft het onderwijs als emancipatiemiddel nog steeds onvoldoende slagkracht. In Vlaanderen is het verband tussen sociaaleconomische status en leerlingenpre...