Schoolverzuim door slechte verluchting in Nederlandse klaslokalen

Facebooktwittermail

Volgens artsen verzuimen jaarlijks twintigduizend leerlingen een of meer schooldagen als gevolg van een beroerd binnenklimaat in de school. Ook het verzuim van tweeduizend leerkrachten per jaar schrijven ze toe aan ongezonde schoollucht.

In bijna alle klaslokalen wordt dagelijks de norm voor koolzuurgas van de Gezondheidsraad overschreden. Er zweven relatief veel allergenen en bacteriën rond. En concentraties fijnstof blijken binnen vaak hoger dan op de speelplaats. Dat alles leidt tot hoofdpijn, sufheid, irritatie van slijmvliezen, griep, allergie en astma.

Daarnaast lijden schoolprestaties eronder. In een goed geventileerde klas rekenen en lezen leerlingen meetbaar beter.

Bron: De Volkskrant, 3 november 2006