Racisme sterk aanwezig onder jongeren

Facebooktwittermail

Uit een recente studie van de KU Leuven blijkt dat het racisme sterk aanwezig is onder de Belgische jongeren. Bij de Vlaamse jongeren nog meer dan bij hun Franstalige leeftijdsgenoten. Volgens de onderzoekers kan de school voor een belangrijke bijsturing zorgen.

Voor de studie die kadert in het ‘Comparatief Jeugdonderzoek 2006”, werden bijna 10.00 jongeren van 16-17 jaar ondervraagd in België en Canada. De meest opvallende vaststellingen in de studie zijn:

1. De Belgische jongeren wijzen veel vaker de mogelijkheid af van een relatie met een lid van een minderheidsgroep dan hun Canadese leeftijdsgenoten. Ruim zestig procent wijst een relatie met een moslim af. Maar ook immigranten in het algemeen of zwarten zijn duidelijk niet geliefd.
Opvallend is dat die terughoudendheid ook geldt voor relaties met Franstaligen bij de Nederlandstalige jongeren en omgekeerd.

2. De jongeren hebben weinig contact met (jongeren uit) andere groepen en willen dat ook niet. Twee derde van de Vlaamse jongeren zegt dat ze totaal geen allochtone vrienden hebben. In Franstalig België is dat meer dan één derde.

3. Het Vlaams Belang is de partij met het meeste stemmen bij de Vlaamse jongeren: 30% bij de jongens en 15% bij de meisjes.

4. Jongeren blijken vooral bezorgd over de gevolgen van de immigratie voor de kansen op tewerkstelling. Ruim de helft is het eens met de stelling dat “de komst van nieuwe immigranten het voor mij moeilijker zal maken om een goede job te vinden.”

5. Ook de stelling dat “de aanwezigheid van teveel migranten een bedreiging is voor onze levenswijze” kan op heel wat instemming rekenen, en ongeveer de helft van de jongeren gaan akkoord met een verbod van hoofddoeken op school.

6. Vlaamse jongeren scoren op bijna alle indicatoren veel hoger dan hun Franstalige leeftijdsgenoten, en de Belgische hoger dan de Canadese jongeren.

In een commentaar stelt één van de onderzoekers, politicologe Ellen Quintelier: “Het gebrek aan kennis over de ander heeft te maken met het duidelijke gebrek aan contact en interactie tussen de autochtone jongeren en allochtone minderheden. Het verschil tussen Vlamingen en Franstaligen heeft onder meer te maken met de verschillen in het onderwijs: concentratiescholen zijn meer een Vlaams dan een Waals fenomeen.” (De Standaard 30 september 2006)

Een andere onderzoeker, professor Marc Hooghe, verwijst naar de negatieve manier van praten over immigratie. “Als het over migranten gaat, dan is het achtervoegsel ‘probleem’ nooit ver weg. In Canada wordt immigratie veel meer gezien als een economische opportuniteit: nieuwkomers dragen bij aan de verdere groei van de Canadese economie. In Vlaanderen verloopt het hele debat over migratie, integratie en multiculturaliteit bijzonder gepolariseerd. Dat betekent dat de jongeren van zestien jaar die we ondervraagd hebben, nooit anders gekend hebben dan dit klimaat van zwart-wittegenstellingen. Dat laat zijn sporen na op hun wereldbeeld.
Deze negatieve sfeer rond migratie in combinatie met een gebrek aan rechtstreeks contact maakt dat een gebrek aan kennis uit de eerste hand vaak opgevuld wordt met foutieve informatie. Professor Hooghe ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de school.

Met School zonder Racisme ondersteunen we in de mate van onze mogelijkheden de leerkrachten en leerlingen die initiatieven nemen op school. Daarbij hebben we begrip voor de onderwijswereld die als maar meer taken naar zich toe ziet komen. Bovendien blijft het dweilen met de kraan open als het politieke discours en het debat over migratie en jongeren van migranten oorsprong negatief gekleurd blijft. Niet alleen de school, maar ook de politici en de media hebben een opdracht in de aanpak van deze problematiek.

Artikel overgenomen van de website van School zonder racisme (www.schoolzonderracisme.be)

Zie ook [www.kuleuven.be/citizenship
->http://www.kuleuven.be/citizenship]