“Een hoofddoek kan ook bevrijden”

Als antwoord op de petitie "de plaats van de filosofische overtuigingen op school " (1) , die zowel in Nederlandstalig als Franstalig België circuleert, schreef Nadine Rosa-Rosso volgend opiniestuk.

Hoeveel werkingsmiddelen verliezen (winnen) de secundaire scholen als de leerlingenkenmerken worden afgeschaft?

De Vlaamse regering bespaart in het onderwijs zowel op de werkingsmiddelen als op de loonmassa. In het basisonderwijs wordt 2,3 procent bespaard op de werkingsmiddelen en in het secundair onderwijs 4,5 procent. Deze besparingen treffen alle scholen. Naast deze algemene besparingen is er in het dossier van de werkingsmiddelen nog een ander onheilspellend aspect. Vandaag wordt een deel van de werkingsmiddelen in het basis- en het secundair onderwijs toegekend volgens sociale leerlingenkenmerken. Scholen met relatief veel kansarme leerlingen krijgen dan méér werkingsmiddelen per leerling. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de schrapping van deze sociale criteria bij de toekenning van dit deel van de werkingsmiddelen.Dat zou neerkomen op een herverdeling van arm naar rijk. In dit artikel berekenen we hoeveel werkingsmiddelen de secundaire scholen dan verliezen of winnen.

De besparingen onderwijs doorgelicht

In haar Septemberverklaring had de Vlaamse regering aangekondigd dat er in 2015 30 miljoen euro moest worden bespaard op de loonmassa in het secundair onderwijs. Op 24 april maakte Minister Hilde Crevits bekend hoe ze deze besparingen wil doorvoeren.

Schoolasiel in gemeenschapsschool

Begin 1999 lag onze school, Freinetschool De Appeltuin in Leuven, aan de basis van de Actie Schoolasiel. Een groep asielzoekers werd een week lang in onze school gehuisvest en opgevangen door leerkrachten, ouders en kinderen. In de daaropvolgende weken nam telkens een andere school de fakkel over. Dhr. Lavigne was in die periode de (overigens gewaardeerde) directeur van de scholengroep waartoe onze basisschool van het gemeenschapsonderwijs behoort

Interview met Paul Verhaeghe (professor UGent): “We zijn allemaal neoliberaal”

Tegenwoordig zitten er in bijna elk klas kinderen met ADHD terwijl op de werkvloer steeds meer mensen met een burn-out kampen. Ook de antidepressiva-statistieken vertellen ons dat onze welvaart alles behalve garantie biedt op een gelukkig bestaan. De verklaring hiervoor vindt psychoanalyticus en hoogleraar Paul Verhaeghe (Ugent) bij de fundamenten van onze samenleving. Volgens hem leven we immers binnen een neoliberale meritocratie.

Studiedag solidaire scholen (Sint-Niklaas)

Op woensdag 24 november organiseerde Bevrijde Wereld, in samenwerking met andere organisaties, o.a. Ovds (Oproep voor een democratische school), een studiedag rond opvoeden tot wereldburgerschap. Er waren ruim 150 deelnemers. Veel studenten uit de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven van Sint-Niklaas maar ook leerkrachten, pedagogische begeleiders ... Tussen de inleidende toespraak van prof Ides Nicaise en de slottoespraak van Bruno Van Obberghen (Commissaris Kinderrechten) konden de deelnemers tweemaal kiezen tussen meerdere workshops.

6 uren voor de democratische school op 16 november

Op zaterdag 16 november organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) de “zes uren voor de democratische school”. Je kan in de voor- en...

De doos van Darwin

Voor Karel De Gucht is het duidelijk: in de eindtermen hoort creationisme niet thuis. Nergens. Hij reageert daarmee (in een vrije tribune van De Standaard, 16 augustus 2007) op de ruimte die Luc Van den Brande en Cathy Berx mogelijk willen laten.

Bevraging Teacher Tapp Vlaanderen: “kleinere klassen” populair

  Toen de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) in het voorjaar van 2021 een “ideeënplatform” opende rond voorstellen voor een beter onderwijs, kreeg een pleidooi voor kleinere...

Orhan Agirdag wijst de weg voor onderwijs in een gekleurde samenleving

Ons onderwijs is geen rechtvaardige plek voor etnische minderheden. Dat is de (voor ons niet echt verrassende) conclusie die zich opdringt bij de lectuur...

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.