De 6 uren voor de democratische school op zaterdag 18 november in Oudergem

Facebooktwittermail

Op 18 november 2017 organiseert Ovds zijn tweejaarlijkse “6 uren voor de democratische school”. ’s Ochtends kunt u deelnemen aan een aantal workshops, in de namiddag volgt er een politiek debat. De “6 uren” zijn een uitgelezen gelegenheid om leraren en leraren in opleiding te ontmoeten afkomstig uit beide landsdelen, in een aangename atmosfeer en terwijl u aanschuift voor een hartige hap.

Help ons: klik hier om de A4-affiche te downloaden. Druk ze af en hang ze op.

Programma

9 uur, onthaal (met talrijke stands van progressieve organisaties)

Van 10 tot 12 uur, de workshops :

Workshop 1: inschrijvingsbeleid, met Nele Havermans (KU Leuven) en Nico Hirtt (Ovds)

Centraal in het debat over een nieuw inschrijvingsdecreet staat de afweging tussen vrije schoolkeuze en het tegengaan van segregatie en het effect ervan op de leerprestaties van kansarmere leerlingen. Is het mogelijk om voor elke leerling een school te vinden die sociaal gemengd is en dicht bij de woonplaats gelegen? Nico Hirtt (Ovds) illustreert met een computersimulatie, toegepast op de reële leerlingenpopulatie van het lager onderwijs in Brussel, dat het mogelijk is. Nele Havermans (KULeuven) analyseert de impact van het Vlaams inschrijvingsbeleid (o.a. de dubbele contingentering) op de sociale mix en onderzoekt mogelijke alternatieven.

Workshop 2: diversiteit en gelijke kansen op school, met de jongeren van Tumult

De jongeren van Tumult verdiepten zich een jaar in het thema gelijke kansen in het onderwijs. Ze goten hun aanbevelingen in 4 infographics en ontwikkelden een stellingenspel. Ze kregen input van socioloog Christof Bex, Teach for Belgium, professor Orhan Agirdag en Ovds. Ze verdiepten zich nog extra in het thema met artikels over het onderwerp en de documentaire Exit Concentratie. Tijdens deze workshop presenteren ze de conclusies van hun onderzoek.

Workshop 3: duaal leren, met Dirk Kops (directeur Centrum Lerend Werken van TSM Mechelen), Guy Duchêne (technisch coördinator DBSO van de Spectrumschool in Deurne), Koen Wils (secretaris COC), Nancy Libert (secretaris ACOD)

De invoering van het duaal leren zal een enorme impact hebben op het stagegebeuren in TSO en BSO. We gaan eerst in op de achtergrond en het waarom van het duaal leren, om dan een voorlopig bilan te maken van de proeftuinen. Is het duaal leren een goede oplossing voor onze leerlingen? Wat zijn de valkuilen van de nieuwe formule? Op die vragen proberen we een antwoord te geven.

Workshop 4: Finland, met de jongeren van het Brusselse jeugdhuis Chicago (D’Broey)

Een groep jongeren van Brusselse jeugdhuizen trok naar Finland om van dichtbij te kijken hoe het zo geroemde onderwijsmodel er werkt. Ze spraken met onderwijsspecialisten, met vakbondsvertegenwoordigers en met studenten. En vooral: gedurende een week konden ze meedraaien in een school in Helsinki. Zij vertellen over hun ervaringen (met beeldmateriaal) en maken een vergelijking met hun eigen schoolloopbaan in Brusselse scholen.

Van 12 uur tot 13 uur 30, koud buffet

13 uur 30, speech van Peter De Koning et Jean-Pierre Kerckhofs, voorzitters van Aped – Ovds

Van 14 uur tot 16 uur, politiek debat met:

Jan Cornillie (politiek directeur Sp.a)

Tino Delabie (onderwijsspecialist PVDA)

Koen Daniels (Vlaams parlementslid onderwijscommissie voor N-VA).

Tijdens dit debat toetsen we de conclusies van de ochtendlijke workshops af aan de politieke realiteit. Wat zijn de plannen van de politieke partijen in verband met de in de workshops aangesneden thema’s? Wat zijn de alternatieven voor het huidige onderwijsbeleid?

Praktisch

Waar ? In de lokalen van het Institut St Julien Parnasse, avenue de l’église St Julien 22 (of Sint-Juliaanskerklaan 22), 1160 Brussel (Oudergem). De metrostations Hankar en Delta bevinden zich vlakbij. Parking Delta.

Deelname in de kosten
Bij voorafgaandelijke inschrijving op onze website vóór 13 november : gewoon tarief : 12 € ; Ovds-leden en studenten : 10 € ; koud buffet ’s middags : 8 €.
Indien u betaalt aan de inkom : 15 € (één tarief). Koud buffet : 10 € (onder voorbehoud van beschikbare plaatsen).
Wenst u per groep in te schrijven : laat ons iets weten.

Inschrijving
Voorafgaandelijke inschrijvingen zijn nu gesloten. Maar er is nog plaats in alle workshops. U mag dus gerust komen en ter plaatse uw inkom betalen.