14 januari, Antwerpen: Intelligentie en onderwijs

Facebooktwittermail

Ovds-Antwerpen nodigt u uit op een vormingsavond rond “Intelligentie en onderwijs”.

Op woensdag 14 januari om 19u in de zaal Sierra van Permekebibliotheek, Muizenstraat (naast De Coninckplein) Antwerpen

In vele debatten over onderwijs is een visie over intelligentie aanwezig, dikwijls op de achtergrond, soms  op de voorgrond. Bijvoorbeeld als het gaat over het inschrijvingsbeleid,over homogene of heterogene klasgroepen,over de inhoud en de duur van een gemeenschappelijke basisvorming,over het nut van zittenblijven…

Achterhaalde ideeën blijven soms hardnekkig de kop opsteken.

Naar aanleiding van het verschijnen van het dossier “Theorie en praktijk” in “De democratische school” (nr. 60, december 2014), geeft Herman Reynders (licentiaat biologie, medewerker Ovds) een inleiding over “intelligentie en onderwijs”, gevolgd door discussie met de deelnemers.

  • Wat is intelligentie?
  • Bestaat er een soort “algemene intelligentie” (g-factor)? Zijn er meervoudige types intelligentie?
  • Wat meten IQ-testen?
  • Is intelligentie erfelijk?
  • Waarom presteren rijke kinderen doorgaans beter op school dan arme kinderen?
  • Zijn alle jongeren “bekwaam”?

Iedereen welkom

Aarzel niet om geïnteresseerde collega’s leerkrachten uit te nodigen.

Plaats

  • Zaal Sierra (Bibliotheek Permeke), Muizenstraat 3-7, Antwerpen (aan De Coninckplein)
  • Ingang: Muizenstraat 3-7 (links van de bibliotheek, eerste deur).
  • Openbaar vervoer: op 300 meter te voet vanuit het Centraal Station of vanuit Premetrostation Astrid of met tram 12: halte op De Coninckplein (10 meter van de ingang van de zaal)
  • Organisatie: Ovds (Oproep voor een democratische school)-Antwerpen

Lees hier het eerste deel van het dossier “Theorie en praktijk”: Handarbeiders en intellectuelen

Het dossier “Theorie en praktijk” (nr. 60 van “De democratische school”, december 2014) is o.a. te koop in boekhandel “De Groene Waterman”, Wolstraat, Antwerpen voor 3 euro.

Of te bestellen bij ovds@democratischeschool.org