Gent anders bekeken

Facebooktwittermail

Op zaterdag 7 mei organiseerde Ovds (Oproep Voor een Democratische School) “Gent anders bekeken”. De ploeg van Ovds-Gent zorgde voor een goed georganiseerde dag met een mooi programma van educatieve wandelingen en interessante workshops. Een tachtigtal leerkrachten (en andere onderwijsactoren) waren present. Uit de evaluatieformulieren en andere reacties blijkt dat de deelnemers de dag ten zeerste gesmaakt hebben.

[Klik hier voor verslag “Gent anders bekeken”.
->1345]

Ovds toont u Gentse initiatieven van onderwijsinnovatie voor gelijke kansen, leidt u door wijken met een eigen verhaal, en laat u het strijdvaardige Gentse volk zien via een goed gevuld programma. Wandelingen en workshops met verschillende getuigenissen tonen het engagement van mensen in een bruisende (onderwijs)stad.

Het dagprogramma

9u30: Onthaal met koffie en thee – Filmpjes Ambrosia’s Tafel

10u: Startmoment

10u30-12u30: Keuze uit workshops of wandeling (zie verder)

12u30-14u00: Broodjes & drank aan democratische prijzen + boekenstands

14u-16u: Keuze uit workshops of wandeling (zie verder)

16u-17u: Muzikale afsluiter

Keuze wandelingen en workshops voormiddag

Bij een Gentse Roma op de sofa (Basis en secundair onderwijs)

Getuigenissen van Lies Horrie (onthaalleerkracht bij Toren van Babel), Maartin Balogh (cultuurbemiddelaar), Ingrid De Bock (brugfiguur).

Roma’s hebben te maken met een schoolcultuur die vaak ver staat van hun thuiscultuur. Het is niet altijd gekend hoe zij de school beleven en hoe ze zelf leven. In deze workshop vertellen getuigen hoe Roma’s leven en geven ze knelpunten en mogelijkheden aan om als school met Roma-kinderen en jongeren te werken.

Kleuters & techniek (Basisonderwijs)

In de kleuterschool De Speurneus en lagere school Henri D’Haese loopt een proefproject rond technische geletterdheid. Leen De Bie (begeleider PBD Gent) laat getuigenissen zien en vertelt over techniek als middel om tot ontwikkeling te komen. De vraag is ook of werken via techniek werken is aan gelijke onderwijskansen, meer dan werken via taal?”

Meervoudige intelliGENTie

Getuigenissen van een directie (Karine Van Acker), een leerkracht (Ria Carette) en een pedagogisch begeleider van de pedagogische begeleidingsdienst Gent.

Sociale achtergrond, gezinssamenstelling, thuistaal, land van herkomst … verschillen tussen leerlingen in het onderwijs zijn er en zullen er blijven. Deze grote diversiteit bezorgt leerkrachten hoofdbrekens. De Meervoudige Intelligentietheorie van Howard Gardner stelt dat er niet één manier is om “knap” te zijn. Gardner reikt het onderwijs 8 brillen aan om naar kinderen te kijken, 8 manieren om op zoek te gaan naar en te werken met de talenten van kinderen. Op die manier is diversiteit juist een uitgangspunt, een sleutel tot het succes van een klas, een vorm van pedagogisch kapitaal.

Meertaligheid op school en de buitenschoolse opvang (Basisonderwijs)

Getuigenissen van directie(s) en de projectleider Ayşe İşçi over het project ‘Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal’ en een blik op enkele resultaten. Meer weten over het project? Via http://www.pbdgent.be/node/24

Gent Freinetstad (Basisonderwijs – Educatieve wandeling met bezoeken – in het Nederlands en het Frans)

Bezoek aan de basisschool De Spiegel begeleid door Armand De Meyer (mede-initiatiefnemer van de Gentse Freinetscholen), Marcel Thorel (expert Freinetpedagogie Noord-Frankrijk) en leraren die de opleiding methodeonderwijs volgen. Het bezoek geeft een blik op de werking in een Freinetschool.

Rondom Minnemeers (Wandeling met bezoeken)
[Deze wandeling wordt geschrapt wegens te weinig inschrijvingen. In de namiddag gaat deze wandeling wel door met een Franstalige gids]

Gent was een zeer levendige textielstad, dat zie je ook in de omliggende straten van het Museum voor Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT). Een gids van het MIAT toont de sterke industrialisatie in de 19e-eeuwse gordel. Deze wandeling vertelt over restanten van textielfabrieken, de eerste elektriciteitscentrale van Gent, de bleekweide van de Minnemeers, de beluiken en de arbeiderswoningen.

Gemaakt door jongeren: Neboboot (Secundair onderwijs – Wandeling met bezoeken) [Deze wandeling wordt geschrapt wegens te weinig inschrijvingen]

Maatschappelijk kwetsbare jongerenwerken aan een gemeenschappelijk project met resultaat dat gezien mag worden! Een begleider van vzw Lejo geeft een uiteenzetting en rondleiding in de boot.

Geuzen (Wandeling – in het Frans)

Deze alternatieve wandeling doorheen Gent (met als gids Frans De Maegd) belicht de strijd van de Geuzen tegen het Habsburgse absolutisme tijdens de 16de eeuw. Met de opstand van 1540 tegen Karel V in Gent en de radicaal democratische (protestantse) republiek van 1578 tot 1584, een periode die weinig aandacht krijgt in de klassieke geschiedschrijving.

Victoria Deluxe (Wandeling met bezoeken)

Een rondleiding die start in de methodeschool De Buurt met Ludo Merckx (leraar) en Dominique Willaert (coördinator Victoria Deluxe) die vertellen over sociaal-artistiek en buurtgericht werken. Hun eerste voorstelling en de tentoonstelling van het wijkproject Sluizeken-Tolhuis-Ham gaan op 7mei ‘s avonds door. Victoria Deluxe werkte sinds het najaar 2008 met heel wat medewerkers,studenten en buurtorganisaties aan dit project.

Keuze wandelingen en workshops namiddag

Gent Freinetstad (Secundair Onderwijs – In het Nederlands en het Frans)

In de school De Wingerd vertellen Armand De Meyer (mede-initiatiefnemer van de Gentse Freinetscholen), Marcel Thorel (expert Freinetpedagogie Noord-Frankrijk) en leraren die de opleiding methodeonderwijs volgen. De workshop geeft een blik op de werking in een Freinetschool zowel in het algemeen vormend als het beroepsonderwijs.

Brugfiguren als brug tussen ouder & school (Basisonderwijs)

Getuigenissen van Julie Fichefet van De Kleurdoos, Diane Lefere, Mieke Blancke (via pedagogische begeleidingsdienst Gent)

Het Gentse brugfigurenproject toegelicht door de betrokkenen zelf: opstekers en aandachtspunten. Ook andere Vlaamse en Nederlandse steden willen met dit project starten.

Muziek maakt slim (Basisonderwijs)

Getuigenis van Hans Schmidt (via de pbd Gent).

Een workshop over de meerwaarde van muzische vorming binnen de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Muzische vorming is een bijzondere kracht om kinderen te behoeden van een schoolse opleiding binnen een virtuele wereld die hen ver van de werkelijkheid houdt en hen zo van de wereld vervreemdt. Een vervreemding met gevaren voor leegte, verdwazing en verrechtsing. Voer genoeg voor discussie.

Taaluitwisseling (Basis en Secundair onderwijs – in het Nederlands en het Frans)

Vlaamse kinderen worden op school gestimuleerd om op vakantie te gaan naar Wallonië en omgekeerd. Zo leren de kinderen elkaars taal. Een Vlaamse (Ludo Merckx) en Waalse leraar (Francis Debehogne) vertellen over hun uitwisseling want ook zij gaan bij elkaar op ‘vakantie’ en wisselen hun klas. Een creatieve kijk op een taaluitwisselingproject.

Buurtgerichte, kwaliteitsvolle kinderopvang voor iedereen (Basisonderwijs – Wandeling met bezoeken)
[Deze workshop wordt geschrapt wegens te weinig inschrijvingen]

Ouders en begeleiders van het Kinderdagverblijf “Tierlantuin ” en buurtwerkers getuigen van hun ervaringen.

Kinderopvang heeft naast een economische en een pedagogische functie ook een sociale functie. Het is een plaats waar kinderen, ouders, medewerkers en buurt elkaar kunnen ontmoeten en leren van elkaar, kunnen mee participeren. Een toegankelijk inschrijvingsbeleid met extra aandacht voor de drempels voor kwetsbare gezinnen en een doordacht diversiteitsbeleid zijn hierbij belangrijke sleutels. Ze zorgen er voor dat alle betrokkenen, vanuit hun gelijkenissen en verschillen mee kunnen participeren.

Rondom Minnemeers (Wandeling met bezoeken – in het Frans)

Gent was een zeer levendige textielstad, dat zie je ook in de omliggende straten van het Museum voor Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT). Een gids van het MIAT toont de sterke industrialisatie in de 19de eeuwse gordel. Deze wandeling vertelt over restanten van textielfabrieken, de eerste elektriciteitscentrale van Gent, de bleekweide van de Minnemeers, de beluiken en de arbeiderswoningen.

Geuzen (Wandeling)

Deze alternatieve wandeling doorheen Gent belicht de strijd van de Geuzen tegen het Habsburgse absolutisme tijdens de 16de eeuw. Met o.a. de opstand van 1540 tegen Karel V in Gent en de radicaal democratische (protestantse) republiek van 1578 tot 1584, een periode die weinig aandacht krijgt in de klassieke geschiedschrijving.

Brugse poort (Wandeling)

Deze wandeling geeft een beeld van de stadsvernieuwingen en situeert in dit kader de Brugse Poort en het Rabot. Gids: Stef Bossuyt.

Locatie

Freinetatheneum De Wingerd, Neermeerskaai 1A, 9000 Gent

Vanuit station Gent-Sint-Pieters (hoofdingang) naar halte “Koning Albert brug”:

met tram 4 (Moscou, perron 18) of
met tram 21/22 (Gentbrugge of Melle, perron 20)


Agrandir le plan

Deelname aan de onkosten

10 euro : betaling ter plaatse

Er wordt geen factuur gemaakt. Op de dag zelf ontvangt u een attest van deelname.

Nodig collega’s en vrienden uit

Hieronder vind je de programmafolder in pdf.
Kun je deze folder verspreiden naar de collega’s op school of naar geïnteresseerde vrienden? Dank voor je medewerking.

Inschrijvingen

Het maximaal aantal deelnemers per wandeling of workshop is 20.
Daarom vragen we om vooraf in te schrijven met opgave van de workshop of wandeling die je volgt in de voor- en namiddag.