Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs

Chico Detrez, medeauteur van het boek "Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs" , vergelijkt - in de gelijknamige workshop tijdens "de 6 uren voor de democratische school" ( 17 oktober) - onderwijs met een beeld uit de Griekse mythologie: Procrustes de herbergier, die zijn gasten aan zijn bed aanpaste. Meestal bleek dat zijn gasten niet precies op zijn bed pasten. Was een gast te kort, dan rekte Procrustes zijn ledematen met geweld uit, was hij te lang, dan hakte de gastheer er een stukje van af.

Het Vlaams onderwijs is geen melkkoe!

Eén dezer dagen worden beslissingen genomen inzake het in evenwicht brengen van de Vlaamse begroting. Het ziet er naar uit dat ook de onderwijssector niet zal gespaard worden. COC waarschuwt de regeringsonderhandelaars niet te raken aan de personeelsomkadering in het onderwijs, ook niet deze van het secundair onderwijs.

De plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt

Een groep van Nederlandstalige en Franstalige vrijzinnigen heeft een petitie gelanceerd voor 'actieve vrijzinnigheid' op school. Daarin bepleiten ze onder meer "een algemeen verbod op alle ostentatieve tekenen van filosofische of religieuze overtuiging" in alle scholen die overheidsgeld ontvangen. De petitie werd inmiddels ondertekend door meerdere duizenden sympathisanten. De initiatiefneemster van deze petitie is o.a. Nadia Geerts, een lerares.

Wat zal ik later worden? Sommigen hebben meer gelijke kansen dan anderen

Fadwa Bouyanzar wacht in het gesloten centrum van Brugge op haar uitwijzing. Achttien is ze. Terug in Marokko wachten haar een vijandige omgeving en sociale achterstelling. Hier in Leuven liep ze school en werkte ze aan een beloftevolle toekomst. CHARLES DUCAL, een van haar leraren, richt met een groep collega's een oproep aan al wie het horen wil en iets betekenen kan: gun haar die kans!

Bevraging Teacher Tapp Vlaanderen: “kleinere klassen” populair

  Toen de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) in het voorjaar van 2021 een “ideeënplatform” opende rond voorstellen voor een beter onderwijs, kreeg een pleidooi voor kleinere...

Geen kritisch denken zonder kennisoverdracht

  Volgens de door het Franse Ministerie van Nationale Opvoeding beheerde website Éduscol, "vormt de ontwikkeling van het kritisch denken de kern van de opdracht...

Interview met Ides Nicaise over het boek “De school van de ongelijkheid”

In 2002 startte minister Vanderpoorten het gelijke onderwijskansendecreet. Scholen met minstens 10 % kansarme leerlingen kunnen rekenen op extra ondersteuning om de leerkansen van deze leerlingen te verhogen. Huidig minister van onderwijs Vandenbroucke heeft deze wetgeving verdergezet én er trouwens hét speerpunt van gemaakt van zijn onderwijsbeleid. Hij heeft de ambitie om ons onderwijs kampioen te maken in de gelijke onderwijskansen. Maar de realiteit in de scholen toont schrijnend aan dat gelijke onderwijskansen toch nog een verre droom is. In “ De school van de ongelijkheid” leggen de auteurs de vinger op de wonde. Ons onderwijs selecteert niet alleen leerlingen op basis van hun sociale afkomst, ze versterkt nog eens deze ongelijkheden. Hoog tijd dus om één en ander te verduidelijken. De Nieuwsbrief (van Fopem) sprak met Ides Nicaise, één van de auteurs van het boek "De school van de ongelijkheid".

Progressief pedagogisch erfgoed in zijn blootje

Het beeld van wachtende, soms kamperende ouders voor bepaalde schoolpoorten is intussen een bekend gegeven in het Vlaamse landschap. Methodescholen kennen een ongekende hausse. Kleuters worden er vaak al vóór hun geboorte ingeschreven. Ooit was dat anders. Wat gebeurde er tussen 1960 en 2006 met het progressief pedagogisch erfgoed?

Hoge eisen voor zwakke leerlingen

'Scholen moeten worden doorgelicht op de bewuste en onbewuste discriminatie in hun pedagogisch project en hun schoolreglement.' Dat zegt Ides Nicaise, verbonden aan het Hoger Instituut van de Arbeid van de K.U. Leuven en medeauteur van De school van de ongelijkheid.
De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Een inspirerend hoofdstuk uit een ‘briljant’ boek

Ik las op mijn beurt de 15 bladzijden van het hoofdstuk 5 van 'Onderwijs voor handen, hoofd en hart’ uit het boek ‘De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen’ [Peter Mertens (red.),De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen, EPO, Berchem, 2015. Hieronder vertrek ik van enkele indrukken. Daarna vul ik mijn reflecties over deze bevlogen tekst telkens aan met eigen ervaringen en ideeën voor een onderwijs van de 21ste eeuw dat het verschil maakt voor alle kinderen en dat er evenzeer maatschappelijk toe doet.

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.