De valkuilen van het rapport van de Commissie van Wijzen (Koen Van Kerkhoven, COC)

Facebooktwittermail

In onderstaand artikel (en de uitgebreide bijlage onderaan het artikel) brengt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC (Christelijke Onderwijs Centrale), een kritische lezing van het rapport van de commissie van Wijzen.

In december 2023 kwam het rapport van de zogenaamde Commissie van Wijzen uit. COC heeft het rapport grondig geanalyseerd en merkte een aantal grote valkuilen op die niet aan de aandacht mogen ontsnappen.

Het rapport wil de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs afschaffen. Volgens COC is dat terugkeren naar de negentiende eeuw, een tijd waarin van leraren geen vakkennis of pedagogische kennis werd vereist, een tijd waarin ook aanstellingen konden gebeuren op basis van willekeur en favoritisme. Die kwalijke maatregel tast de onderwijskwaliteit onherstelbaar verder aan.

Het onderwijspersoneel kreunt onder de toegenomen werkdruk, maar het rapport komt met het voorwendsel van een 38 urenweek. Uit een studie uitgevoerd onder minister Crevits bleek nog dat de leraar gemiddeld 46 uur per week werkt tijdens lesweken. De 38 urenweek is bedrog! 

De voorstellen in het rapport verstoren ernstig het evenwicht in de rechten en plichten van werkgever en werknemer. COC huivert van een oppermachtig schoolbestuur dat ‘eigen regels’ kan hanteren. Daarom is COC ook tegen het mandaat van de directeur. De personeelsleden mogen geen speelbal worden van het schoolbestuur, ook de directeur dus niet.

COC kant zich ook manifest tegen een beeldvorming van vakorganisaties die nooit iets willen veranderen. Dat doet afbreuk aan de inspanningen die ze al tientallen jaren leveren. Dat het rapport nauwelijks en maar flauw aandacht heeft voor inspraak en sociaal overleg, getuigt van weinig respect voor de inspraak van het personeel.

Het rapport gaat ook aan tal van prangende problemen voorbij. Het grote aantal psychosociale aandoeningen terugdringen zou nochtans een aanzienlijk aantal ervaren en gekwalificeerde personeelsleden kunnen laten terugkeren naar het onderwijs. In de plaats daarvan stelt de commissie voor om te schrappen in de verlofstelsels, een instrument dat onderwijspersoneel meer dan nodig heeft om te zorgen voor een goede werk-privébalans.

COC ziet ook positieve punten in het rapport.  Er staan goede voorstellen in om het onderwijsaanbod en de financiering anders aan te pakken, voor zover ze geen besparingsoperatie zouden zijn. Ook de aandacht voor de professionaliseringsmogelijkheden van het onderwijspersoneel waarderen we.

De voorstellen van de Commissie van Wijzen zijn voor veel personeelsleden het tegenovergestelde van wat veel personeelsleden willen. Ze voelen aan dat er geen rekening wordt gehouden met hun stem, dat er niet wordt geluisterd en ervaren dat als respectloos. Volgens COC is er een andere en betere weg. Eentje die rekening houdt met het onderwijspersoneel en hen respecteert om wat ze doen en kunnen, die hen ernstig neemt wanneer ze aan de alarmbel trekken en met voorstellen komt die verder gaan dan woorden en beweringen, maar net uitblinken in realiteitszin en daadkracht.

De stem uit het veld wordt blijkbaar niet gehoord door de beleidsmakers. Wij zullen onze leden en iedereen die zich daarbij wil aansluiten, de kans geven om die stem luider te laten klinken.

Lees hier meer over het standpunt van COC

Koen Van Kerkhoven , Secretaris-generaal van COC (Christelijke Onderwijs Centrale)

Dit artikel werd overgenomen van de website van COC. 

 

Lees ook:

Het volledig rapport (180 bladzijden) van de commissie van Wijzen: 18 december 2023 rapport-commissie-van-wijzen

Een  powerpointpresentatie (van Dirk Van Damme) met een samenvatting van het rapport : EXT-2324-021

Nancy Libert (ACOD Onderwijs): Op maat van directies en schoolbesturen

Een verslag (door Kristof Bruyland) van het debat (8 februari, Antwerpen) over het rapport van de commissie van Wijzen: Ontnuchterende realitycheck met de experten van op de werkvloer

Verslag (door Vincent Van Roy) van het debat (Berchem, 8 februari) over het rapport van de commissie van wijzn.