Moet een Freinet-school een veiling organiseren?

Flamencofun start bij 20 euro, voor een memorabele barbecue voor tien personen starten we bij 200 euro. Easy picknick voor 8 personen start bij 50 euro, een begeleide stadswandeling voor een groep van 10 start op 50 euro, juf biedt zich aan voor babysit vanaf 50 euro voor een gans weekend. Zo gaan we verder met kleur- en kledingadvies, met huiskamerconcert, fietsherstellingen, fotografisch mentoren, tripadvies, verjaardagsfeest, huiskamerquiz, taalcursus, strip je gezin, eco-aflaten, massage, eerste hulp bij computers, rok op maat, ecologisch tuinieren voor beginners, een wijndegustatie, een miniconcert…

Intelligentie, kennis, pedagogie …. Theorie en praktijk met elkaar verzoenen

We publiceren hieronder het volledig dossier “Intelligentie, kennis, pedagogie …. . Theorie en praktijk met elkaar verzoenen” dat Nico Hirtt schreef voor “De democratische school” (nr. 60, december 2014).

De pen en het truweel

In onderstaand artikel vertelt Charles Ducal, dichter des Vaderlands, over zijn ervaring met poëzie in een klas van toekomstige bouwvakkers in een school in Henegouwen.

Er zijn handarbeiders en intellectuelen. Of niet?

Wij publiceren hier het eerste deel van het dossier "Theorie en praktijk. Intelligentie, kennis, pedagogie ..." dat verscheen in ons tijdschrift "De democratische school" (nr. 60, december 2014). Dit dossier, van de hand van Nico Hirtt, begint met een inleiding die een overzicht geeft van de drie delen van het dossier. Daarna volgt het eerste deel "Handarbeiders en intellectuelen".

Studie Serv: leraars lopen hoger risico op burn-out

Volgens een nieuwe studie van de Serv (Sociaal-economische raad van Vlaanderen) is burn-out ziekte nummer één op het werk. Onderwijs blijkt de meest gevoelige sector.

Mediëren en remediëren

In deze opinie wil ik even stilstaan bij de roep naar 'remediëren' in onderwijsvoorstellen. 'Remediëren' is een meer dan ingeburgerd woord binnen ons onderwijssysteem. Het is de passe-partout om alles waarin we tekort schieten mee op te vangen en zo te sussen waar er gedonder is over uitval, over het niet behalen van een vooropgesteld niveau

“Dé pedagogische sleutel van een brede eerste graad is het coöperatief leren”

Afgelopen schooljaar ontketende minister van Onderwijs Pascal Smet ei zo na een rel met zijn idee van een 'brede' eerste graad: "Niveauverlaging!", "Vervlakking!" Vanwaar de heisa, vraagt Kris Denys van de koepel van methodescholen zich af. Want zo'n 'brede' graad is nieuw noch breed. En waarom zouden alleen leerlingen die zakken voor wiskunde en/of talen, zich moeten bekwamen in schrijnwerkerij of grootkeuken? "Er zijn geen 'sterke' en 'zwakke' leerlingen," zegt Kris Denys van de onderwijskoepel Fopem (Federatie van onafhankelijke pluralistische emancipatorische methodescholen). "Er zijn verschillen tussen leerlingen, maar iedereen wil in de eerste plaats leren, van de leerkrachten én van elkaar."

Freinet in het secundair onderwijs

Bij de workshop Freinet in het secundair onderwijs tijdens "Gent anders bekeken" (7 mei 2011), werden de deelnemers opgevangen door leerkrachten die de driejarige opleiding ‘Freinet secundair’ volgen. Luc Heyerick, verantwoordelijke voor de opleiding, introduceerde de workshop en vervolgde met een rondje om te weten waar de interesses van de deelnemers lagen.

Basisscholen werken samen met dienstencentra en theaters

De voorbije maanden werkten enkele scholen in Antwerpen samen met dienstencentra en theaters in Borgerhout en in Zuid-Afrika. Ouderen en Afrikaanse toneelspelers leerden de Antwerpse kinderen nieuwe dingen aan. Deze uitwisseling werd op 24 mei afgesloten met een conferentie met muziek, zang, dans en spel in het theater van Sering vzw in Borgerhout.

Hoe zo, gelijke-kansenonderwijs…?

Lessen aanbieden in de thuistaal heeft in veel landen zijn nut bewezen: die kinderen halen betere resultaten. PIET VAN DE CRAEN, PIET VAN AVERMAET en MACHTELD VERHELST moeten dan ook verbijsterd vaststellen dat de minister van Onderwijs het proefproject schrapt.

Recente artikels