Masereelfonds projecteert onderwijswensen tijdens Lichtfestival Gent

Facebooktwittermail

Wat is jouw wens voor het onderwijs? Wat kan er beter, waar droom je van?

Sinds begin dit schooljaar vroeg het Masereelfonds leerlingen, leerkrachten, ondersteuners, directies en ouders luidop te dromen over wat beter kan en moet in ons onderwijs. Eerst verzamelden we die wensen op de website maakhetwijs.be. Tijdens het Lichtfestival in Gent begin februari pakten we vervolgens uit met een reusachtige projectie van die wensen op de oude Belgacomtoren naast de Oude Beestenmarkt.

‘Ondanks de fantastische inspanningen van krachten in het veld, staan veel lichten op rood in ons onderwijs’, zegt Karim Zahidi, voorzitter van het Masereelfonds. ‘Het ontbreekt aan zuurstof om goed les te geven, aan structurele maatregelen en een onderwijsvisie op lange termijn. Deze mensen hebben ideeën en dromen die het waard zijn om gehoord te worden.’

Met de campagne wil het Masereelfonds verschillende stemmen laten horen. De ingezonden wensen werden in eerste instantie gebundeld op het online platform maakhetwijs.be en voor het Lichtfestival samengevoegd in een grote, geanimeerde projectie. ‘We hopen van harte dat beleidsmakers het gesprek aangaan met leerkrachten, directies, ondersteuners en (ervarings)deskundigen en doortastende maatregelen treffen die ons onderwijs sterker, rechtvaardiger en inclusiever maken.’

www.maakhetwijs.be

Lees meer over de campagne

Inspiratie-avonden 

In 2023 ging het Masereelfonds aan de slag met het thema onderwijs. We zetten volop ideeën en initiatieven in de kijker die het onderwijs sterk en rechtvaardig maken van onderuit. Want aan een hoog tempo vallen leerlingen in Vlaanderen uit de boot die sociaal-economisch kwetsbaar zijn, neurodivergent zijn of een andere thuistaal spreken.

Kansarme leerlingen blijken de eerste slachtoffers van de dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen, wat de welzijnskloof in Vlaanderen verdiept. De krant de Standaard sprak in de zomer van 2022, aan het begin van ons project, over een ‘infernale spiraal van klasseonderwijs’. Lees onze visietekst, die als vertrekpunt diende voor de uitbouw van het onderwijsthema.

Het onderwijsthema bouwden we in 2022-2023 uit met actieve input van de leden én mensen uit het brede onderwijsveld. We nodigden hen uit op twee nationale inspiratie-avonden met ronde tafels om ons thema mee te kneden vanuit hun ervaringen, ideeën en voorstellen. Met deze input gaven we onze activiteiten en campagne verder vorm.

Ontdek de uitkomst van onze inspiratie-avonden

Studiedag rond een rechtvaardiger inschrijvingsbeleid

Segregatie is één van de grote plagen in ons onderwijs. Hoe verkleinen we de bestaande kloof tussen ‘rijke’ of ‘arme’ scholen en het verschil in onderwijskansen die daar het gevolg van zijn? Hoe garanderen we voor elk kind een plaats op een goede school?

We organiseerden samen met Oproep voor een Democratische School (Ovds) een studiedag rond een rechtvaardiger inschrijvingsbeleid. We ondersteunen het burgerinitiatief voor een inschrijvingsbeleid dat aan elk kind, vanaf de kleuterschool, een plaats garandeert in een vlot bereikbare en sociaal gemengde school.

Lees meer over de studiedag en het burgerinitiatief

Leen Van Waes

Lees ook: De school moet een plek zijn waar je geprikkeld en uitgedaagd wordt