Onderwijs in dienst van de economische competitiviteit?

Het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 stipuleerde: “Vlaanderen moet verder evolueren naar een ondernemende, innoverende, lerende en creatieve samenleving.” Meer ondernemen was dus een topprioriteit voor de coalitie van CD&V-NVA, Open VLD en Spa-Spirit.

SOS democratisering onderwijs

“De Wever en Vlaams Belang smeden plannen rond onderwijs en sociale zekerheid” (De Morgen, 17 juni 2019). “Er zijn teksten op basis waarvan we...

Inzet conflict minister en onderwijsvakbonden

Onder de slogan “Naar een vertrouwensbreuk?” hield het gemeenschappelijk vakbondsfront van de vier onderwijsvakbonden ACOD, COC, COV en VSOA op 31 augustus een persconferentie. Het conflict tussen Minister Frank Vandenbroucke en de onderwijsvakbonden draait rond twee centrale punten: de verhoging van het vakantiegeld en de nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel. Maar ook het eindeloopbaandebat in de privé-sector laat de onderwijswereld niet onberoerd.

Groeiende noden vergen herfinanciering, geen besparingen

Het Vlaams regeerakkoord bevat geen cijfers over besparingen of investeringen in het onderwijs.Niet dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen N-VA, CD&V en Open VLD over het financiële plaatje. Maar het ‘vertrouwen’ waarmee de ploeg van Bourgeois uitpakt is blijkbaar niet groot genoeg om de burgers meteen concreet te informeren welke besparingen hen boven het hoofd hangt.

Het Borgerhouts woordenboek

Borgerhouts is een mooie taal. Maar hoe dikwijls overkomt het je niet dat je, in gesprek met een Borgerhoutenaar, grote vragende ogen opzet of,...
Hilde Crevits

Minister Crevits reageert op studie van Dirk Jacobs (ULB) rond segregatie in het onderwijs

De segregatie in ons onderwijs blijft het grootste obstakel om tot gelijke kansen te komen voor leerlingen uit een kwetsbaar milieu en/of van allochtone...
Els Supply en Hilde De Meyer

Onderwijshervorming: de onderwijsverstrekkers stonden op één lijn voor een brede eerste en een generieke...

Begin 2017 heeft de Vlaamse regering beslist over de hervorming van het secundair. Dat weet u intussen. Onze mening daarover komt aan bod in...

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wordt “autonoom gemeentelijk bedrijf”

Op 21 juni besliste de meerderheid in de Antwerpse gemeenteraad dat het onderwijzend personeel van het Stedelijk Onderwijs vanaf volgend schooljaar wordt overgeheveld naar een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB). De oprichting van deze AGB werd reeds in oktober 2009 beslist. Sindsdien waren er maanden onderhandelingen tussen het Stadsbestuur en de vakbonden. De 4 onderwijsvakbonden (ACOD-Onderwijs, COC, COV, VSOA) tekenden uiteindelijk een protocol van niet-akkoord. Op woensdagnamiddag 26 mei organiseerden ze een begrafenisstoet waarin het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen na 191 jaar openbaar onderwijs symbolisch ten grave werd gedragen. 500 leerkrachten namen, ondanks de stortregen, deel aan deze protestactie. (foto: Ron Lootens)

Vlaamse regering wil mensen zonder papieren uitsluiten van lessen Nederlands (NT2)

De Vlaamse regering wil via Onderwijsdecreet XXI mensen zonder papieren uitsluiten van de lessen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) in het volwassenenonderwijs. Het argument dat zo de lange wachtlijsten voor lessen NT2 kunnen worden weggewerkt, werd door de Raad van State van tafel geveegd. Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft ook andere argumenten van de Vlaamse regering juridisch weerlegd. Tegen de uitsluiting van de mensen zonder papieren rijst een breed protest.

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands. De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Recente artikels