10 Mechelse scholen in actie tegen besparingen

Facebooktwittermail

De Vlaamse regering bespaart in 2010 voor 72 miljoen Euro en in 2011 voor 142 miljoen Euro in het onderwijs. Deze besparingen resulteren in een verlies van 1400 jobs. Op initiatief van de personeelsafvaardigingen (vakbondsdelegees van COC, Christelijke Onderwijs Centrale) van 10 katholieke secundaire scholen van Mechelen, werd er op woensdag 3 maart een protestactie georganiseerd in Mechelen. 500 leerkrachten, leerlingen en ouders namen deel aan de actie.

Tijdens de ludieke actie op de Grote Markt werden 142 ballonnen opgelaten. Elke ballon stelt een besparing van 1 miljoen Euro voor. Aangezien er in Vlaanderen 1400 jobs verloren gaan, staat elke ballon ook symbool voor 9 jobs. Enkele leerlingen liepen op stelten om uit te beelden dat het onderwijs “op stelten staat”.

Op de manifestatie werd het woord gevoerd door een leerkracht, een directeur, een leerling en een vertegenwoordiger van een oudercomité.

De actievoerders wilden met hun protest duidelijk maken dat de besparingen wel degelijk zullen gevoeld worden in de klas. Minister Smet had beweerd dat de besparingen “boven de klassen” gebeurden.

Vooraf hadden de personeelsafvaardigingen een brief verspreid voor de collega’s, de leerlingen en de ouders om hen de inzet van de protestactie uit te leggen. In deze brief zetten zij de besparingen voor hun scholen op een rijtje:

“De voorgestelde besparingsmaatregelen zullen in onze scholen rechtstreeks gevoeld worden. Concreet:

– er worden geen uren meer ingericht om stagiairs of nieuwe leerkrachten op te vangen en te begeleiden. Ook sneuvelen er heel wat uren in het beroepsonderwijs. Dat betekent voor de scholen van onze scholengemeenschap Mechelen minimaal 10 jobs. Maar dat betekent ook grotere klassen en meer werkdruk voor de leerkrachten.
Grotere klassen = minder kansen voor zwakkere leerlingen.

– De ondersteunende premie van 250,00 EUR voor knelpuntberoepen wordt afgeschaft.
De schoolrekening wordt duurder wegens vermindering van financiële werkingsmiddelen.

– Er komt een programmatiestop. Er wordt aan de scholen gevraagd om soepel in te spelen op de evoluties op de arbeidsmarkt, maar ze mogen geen nieuwe richtingen meer inrichten.

– Vermindering van werkingstoelagen.

Alle voorgestelde maatregelen zullen rechtstreeks gevoeld worden en doen pijn.
Deze pijn is het beste bewijs dat het onderwijs eigenlijk op zijn tandvlees zit en er in deze sector niet kan bespaard worden.

Daarom hebben wij, het personeel van de Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs, regio Mechelen, met logistieke ondersteuning van het COC-provincie Antwerpen, het initiatief genomen om een ludieke actie te voeren om te protesteren tegen deze geplande besparingen. ”

Lees ook: Besparingen boven en in de klassen