Ides Nicaise stelt ‘Veerkracht-plan’ voor het Vlaams onderwijs in de komende jaren voor

Ides Nicaise (hoogleraar onderwijs en samenleving, KU Leuven) stelt een urgentieplan en een veerkrachtplan (2020-2022) voor om het onderwijs door de coronacrisis te loodsen. De...

Vlaamse toetsen verschralen het onderwijs

In één van haar aanbevelingen vraagt de Commissie Brinckman, een panel dat op vraag van onderwijsminister Weyts nadacht over onderwijskwaliteit, om van gestandaardiseerde toetsen...

Minister van Onderwijs Pascal Smet wil het inschrijvingsgeld voor de muziek- en tekenacademies verdubbelen

Smet werkt al een tijdje aan de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) , de muziek- en tekenacademies. In 2011 presenteerde hij een conceptnota...

10 Mechelse scholen in actie tegen besparingen

De Vlaamse regering bespaart in 2010 voor 72 miljoen Euro en in 2011 voor 142 miljoen Euro in het onderwijs. Deze besparingen resulteren in een verlies van 1400 jobs. Op initiatief van de personeelsafvaardigingen (vakbondsdelegees van COC, Christelijke Onderwijs Centrale) van 10 katholieke secundaire scholen van Mechelen, werd er op woensdag 3 maart een protestactie georganiseerd in Mechelen. 500 leerkrachten, leerlingen en ouders namen deel aan de actie.

Welke maatregelen bevatten de onderwijscao’s 2021-2024?

  Na maanden onderhandelingen werd op 13 september 2021 een nieuwe onderwijscao ondertekend. Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een afsprakenkader waarbij de Vlaamse regering bijkomende...

Nood aan een beleidskader voor vrije software en open standaarden in onderwijs

Koen Roggemans is ICT-coördinator en leraar op het Sint-Ritacollega in Kontich, dat al een lange traditie van zelfgeschreven software kent. Hun eerste puntenprogramma zag...

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 over onderwijs

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 valt uiteen in een Visietekst van 27 bladzijden en het eigenlijke Regeerakkoord van 167 bladzijden.Welgeteld 9 (negen) bladzijden in het Regeerakkoord gaan over het onderwijs. Hieronder staan wij stil bij een aantal punten en we onderscheiden enkele trends. We maken daarover een aantal reflecties die perspectief openen op een alternatief.

Tijd om het grootste taboe op tafel te leggen

“Rijke ouders, hoge punten. Hoe voller de portefeuille van papa en mama, hoe beter het schoolrapport. Zelfs anno 2017 blijft Vlaanderen een kampioen in...

Actie Babylon in Vlaanderen

Dinsdag 14 juni tussen 12u en 13u werd er in verscheidene Vlaamse steden actie gevoerd tegen de uitsluiting van volwassenen zonder geldige verblijfsdocumenten uit de lessen Nederlands. De actievoerders wilden beletten dat het Vlaams Parlement op 16 juni het betreffende decreet zou goedkeuren.

Open brief aan minister Smet over het DKO

Sinds bekend werd dat minister Smet het inschrijvingsgeld in de teken- en muziekacademies wil verhogen, slaat de ongerustheid toe in de sector van het DKO (deeltijds kunstonderwijs). Een petitie, gelanceerd op 30 november, werd op 14 dagen reeds door 15.000 mensen ondertekend. Hieronder de open brief aan minister Smet die als petitie op het internet circuleert.

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.