Een derde van de 18- tot 34-jarigen weet niet dat de aarde rond de...

Het kennisniveau van wetenschap en technologie bij de Belgen tussen 18 en 24 jaar ligt beduidend lager dan bij de oudere generaties. Dat leert...
Pacte d’Excellence: Het kwalificatieonderwijs herwaarderen zal meer samenhang vragen

Pacte d’Excellence: het kwalificatieonderwijs herwaarderen zal meer samenhang vragen

De oprichting van een gemeenschappelijke stam in het onderwijs tot en met het derde jaar secundair is een van de belangrijkste voorstellen van het...

Een kijk op de ander

Wil je op school werken rond vooroordelen, racisme en positieve beeldvorming? Met de fotomap “Een kijk op een ander” van School zonder racisme...

PISA onderzoek: wat er echt scheef zit

Welzijnszorg vzw komt op voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. In 2007 voerden we campagne onder de slogan “Wij tekenen voor de toekomst!” Een campagne over onderwijs en gelijke kansen. Eén van de belangrijkste bronnen om onze campagne te staven was het PISA-onderzoek van 2003 en 2000. Een uitgebreide databank met gegevens over de studies en houding daartegenover van 15-jarige scholieren. Recent werden de resultaten bekend gemaakt van de editie 2006. Welzijnszorg was dan ook blij te horen dat politici dit nieuwe onderzoek bekeken hebben, het staat namelijk vol met nuttige informatie voor het beleid. Jammer dan ook dat er blijkbaar een groot deel van dit omvangrijke dossier verloren gegaan is bij de verzending. Alleen de bijlage over de regio's en netten blijkt aangekomen te zijn. Speciaal daarom: Waar het PISA-onderzoek echt over draait, exclusief!

Massale fraude en corruptie in het Hoger Onderwijs in Irak

Op 25 juli 2009 maakte de Iraakse premier Nouri al-Maliki aan een groep van opleiders in Washington bekend dat zijn land van plan is in de komende 5 jaar meer dan 50.000 studenten naar het buitenland te sturen. Naar verluidt zullen zij in de VS en Londen studeren in dienst van de wederopbouw van het ooit sterke onderwijssysteem van het land.

De school van de ongelijkheid

Dat het Vlaamse onderwijs zwaar tekortschiet inzake gelijke kansen, is geen nieuwe vaststelling. Maar welke mechanismen zijn er verantwoordelijk voor dat de school de reproductie van ongelijkheden naar sociale en etnische afkomst in stand houdt? Dit is het vertrekpunt van het boek “De school van de ongelijkheid”.

Rector ULB sceptisch over hitparade universiteiten

Een klassement opmaken van de universiteiten, of van om het even welke onderwijsinstelling, leek ons nooit een goede zaak want voortspruitend uit de concurrentie-...

‘Gelijke onderwijskansenbeleid: goed nieuws, maar nu is het alle hens aan dek’

Op 8 december organiseerde HIVA-KUL een (digitale) studiedag "Naar een versterking van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen". Medewerkers van HIVA-KUL, Ides Nicaise, Emilie Franck,...

Over klassenhaat en Vlaamse uitstraling

Volgens sommige commentatoren blijft er, na een jaar steriele onderhandelingen, nog maar één oplossing over om tot een Belgisch compromis te komen: beroep doen op een buitenlandse bemiddelaar. Als Luxemburger wil ik hier dan ook mijn bescheiden diensten aanbieden.

Lavigne en Van Hecke over taalachterstand en allochtonen

In "De Tijd" (1 september 2007) gaan Urbain Lavigne en Mieke Van Hecke, de bazen van het Gemeenschapsonderwijs en van het katholiek onderwijs o.a....

Zich abonneren op de Democratische School

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.