Rector ULB sceptisch over hitparade universiteiten

Een klassement opmaken van de universiteiten, of van om het even welke onderwijsinstelling, leek ons nooit een goede zaak want voortspruitend uit de concurrentie-...

Ballonnen voor de kinderrechten op 31 augustus

Na de kinderrechtenvoettocht met 300 deelnemers in mei organiseert de Beweging tegen uitwijzing van kinderen en jongeren een nieuwe actie in Brussel. Ballonnen voor...

Het is de taak van de christenen om een fusie van de netten te...

Hij is bekend in de vijf continenten. Hij heeft staatshoofden ontmoet en samengewerkt met Helder Camara. Sommige van zijn sociologische studies werden als werkdocumenten gebruikt op het Tweede Vaticaans Concilie. Toch ontvangt François Houtart mij in alle eenvoud en met veel warmte in de lokalen van het Centre Tricontinental te Louvain la Neuve. François Houtart had een parochiepriester kunnen worden. Maar na afloop van zijn seminarie, kwam hij in contact met de JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Franstalige tegenhanger van de KAJ, Katholieke Arbeidersjeugd). Dat drukte een stempel op zijn engagement voor het Zuiden. Dit engagement bracht hem ertoe sociologie te gaan studeren. In Chicago specialiseerde hij zich in de godsdienstsociologie. Zowel door zijn engagement als door zijn onderzoeken reist hij veel, zelfs nu hij al 82 is. Voor dit interview profiteerden we van een adempauze van drie dagen tussen zijn terugkeer uit Congo en zijn vertrek voor zes weken naar Latijns-Amerika! Kortom, een ontmoeting met een “personaliteit”. In alle betekenissen van het woord.

Breken met de school van de ongelijkheid

Het onderwijs is potentieel de krachtigste hefboom voor sociale participatie van achtergestelde groepen. Tegelijk is het in zijn huidige organisatie de instelling bij uitstek die bijdraagt tot de reproductie van sociale ongelijkheid. Hoogtijd dus voor een nieuw onderwijspact betogen drie onderwijsdeskundigen.

Confederalisme: laatste halte voor de splitsing?

Volgende oproep van Red de solidariteit en de Vooruitgroep, gesteund door honderden Vlaamse en Franstalige progressieven, verscheen op 4 september 2008 in De Standaard en in Le Soir.

Sport op school verbetert ook de intellectuele capaciteiten

Carlos Perez werd geboren in 1960. Zijn vader kwam in de jaren'50 uit Spanje naar België om er als mijnwerker in de Borinage te werken. Via zijn vader beoefent Carlos reeds op jonge leeftijd allerlei sporten in arbeiderssportclubs. Op zijn 22ste opent hij zelf een sportcentrum in Jette: de Fire Gym. Hij doet aan body-building op het hoogste niveau, wordt tweemaal Europees vice-kampioen in de categorie 70 kg, in 1987 (Italië) en in 1988 (Joegoslavië). Vandaag is hij technisch commisaris bij de Koninklijke Bond van gewichtheffers. Deze verantwoordelijkheden beletten hem niet zich bezig te houden met Fire Gym en zijn wijkcentrum voor jongeren te openen. Ik wilde hem ontmoeten om zijn mening te horen over de sport op school.

Welke [on]gelijke kansen worden er eigenlijk gecreëerd?

Frank Vandenbroucke geeft aan zijn beleidsnota van december 2004 de welluidende titel “Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen” mee, waarmee hij verwijst naar het recent gepubliceerde PISA 2003-onderzoek . Hoe kan de context van het Europese economische marktdenken, dat de concurrentieslag met de Verenigde Staten en Japan wil winnen, gelijke kansen creëren?

Vlaamse en Waalse studenten organiseren samen talendag

De derdejaars lerarenopleiding van de KH Leuven organiseerden in Diest samen met de tweedejaars van het Sainte-Croix uit Luik een talendag. Al een hele week...

Minister promoot vrije software in onderwijs

Alle Vlaamse scholen van het basis- en secundair onderwijs ontvingen in juni 2005 een uitgebreide handleiding over het gebruik van vrije software, met de...

Open brief aan minister Smet over het DKO

Sinds bekend werd dat minister Smet het inschrijvingsgeld in de teken- en muziekacademies wil verhogen, slaat de ongerustheid toe in de sector van het DKO (deeltijds kunstonderwijs). Een petitie, gelanceerd op 30 november, werd op 14 dagen reeds door 15.000 mensen ondertekend. Hieronder de open brief aan minister Smet die als petitie op het internet circuleert.

Zich abonneren op de Democratische School

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.