“Besparingen in onderwijs zijn kortzichtig”

De Vlaamse regering heeft beslist om dit jaar 72 miljoen euro te besparen, en in 2011 ongeveer het dubbele. Op zich geen grote bedragen, maar de aangekondigde maatregelen zullen rechtstreeks gevoeld worden en zullen pijn doen. Dat schrijven de directies en personeelsafgevaardigden van de tien secundaire scholen van de scholengemeenschap KSO regio Mechelen.
De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Onderwijs voor handen, hoofd en hart

In het boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen” (1) nemen Mie Branders en Michaël Verbauwhede (2) het onderwijsluik voor hun rekening. Zij komen op voor een "onderwijs voor handen, hoofd en hart". Mie Branders is gemeenteraadslid in Antwerpen, Michaël Verbauwhede zetelt in het Brussels Parlement, beiden namens de PVDA.

Verspild talent

Binnen een jaar zijn het verkiezingen en we zullen het geweten hebben. De voorbije discussies over de onderwijshervormingen waren een droevig schouwspel. De heren en dames politici waren vooral bezig met hun eigen vel en vergaten waarover het zou moeten gaan: kwalitatief goed onderwijs en het welzijn van onze leerlingen en leerkrachten.Het was een ware schertsvertoning.

Congo: met honger naar school

Lagere scholen die in het kader van de mondiale dag, Broederlijk Delen of binnen een lokaal schoolproject rond Afrika willen werken, kunnen een interactieve...

In Memoriam Karen Lewis, grande dame van de Amerikaanse onderwijsvakbonden

Op 7 februari 2021 overleed Karen Lewis, voormalig voorzitter van de Chicago Teachers Union. Onder haar leiding heeft de CTU de Amerikaanse vakbeweging leren...

Pleidooi voor een tweetalig onderwijs in Brussel

Naar aanleiding van de pogingen van Jean-Luc Dehaene om tot een oplossing te komen voor Brussel-Halle-Vilvoorde, schreef Dave Sinardet (politoloog UA) een open brief aan Dehaene. Onder de titel "Graag echt een vette vis", verscheen deze tribune in De Standaard, 19 april. Hierin houdt prof. Sinardet een pleidooi voor een tweetalig onderwijs in Brussel.

Keerpunt maakt school in het secundair freinetonderwijs

Een korte voorgeschiedenis en de opstart van de middelbare Keerpuntfreinetschool Op 2 september 2019 startte vzw Keerpunt Freinetscholen een nieuwe middelbare freinetschool met 108 leerlingen,...

Racisme sterk aanwezig onder jongeren

Uit een recente studie van de KU Leuven blijkt dat het racisme sterk aanwezig is onder de Belgische jongeren. Bij de Vlaamse jongeren nog meer dan bij hun Franstalige leeftijdsgenoten. Volgens de onderzoekers kan de school voor een belangrijke bijsturing zorgen.

Een centrale toets op het einde van het lager onderwijs?

De Vlaamse regering wil dat alle leerlingen aan het einde van het basisonderwijs een algemene eindtoets afleggen. Dat zou basisscholen de kans geven om de kwaliteit van hun onderwijs in te schatten en te bepalen waar ze moeten bijsturen. Tegelijk gaan er ook stemmen op om het eindexamen een centrale plaats te geven in de oriëntering van leerlingen. We vroegen naar de mening van Ludo Merckx, een onderwijzer met een lange ervaring in de hoogste klassen van de lagere school.

De democratische school staat niet op het programma van Arena

In de Franstalige onderwijsmiddens, media en politieke wereld woedt sinds maanden een fel debat over een “strategisch contract voor het onderwijs”. Op 29 november 2004 ondertekende onderwijsminister Maria Arena (PS) met de representatieve onderwijsorganisaties (inrichtende machten, onderwijsvakbonden, ouderverenigingen en overkoepelende studentenorganisatie) en de sociale partners (patronale en syndicale organisaties) een “Déclaration commune”. Deze gemeenschappelijke verklaring moest de aanzet zijn om tot een “strategisch contract” voor het Franstalig onderwijs te komen. Op 21 januari 2005 keurde de regering van de Franse Gemeenschap een eerste versie van dit “strategisch contract” goed.

Zich abonneren op de Democratische School

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.