Petitie voor doortastende maatregelen tegen covid op onze scholen

Facebooktwittermail

13 schoolafgevaardigden (ACOD-Onderwijs, COC, COV) starten een petitie voor doortastende maatregelen tegen covid in de scholen.  Hieronder volgt de tekst van de petitie met de namen van de initiatiefnemers.

Aan minister van Onderwijs Ben Weyts, minister-president Jan Jambon, premier Alexander De Croo,

Wij – leerkrachten , directeurs, ondersteunend personeel … – leveren grote inspanningen om contactonderwijs (gedeeltelijk) coronaproof te blijven aanbieden. Indien virologisch verantwoord, verkiezen wij dat onze leerlingen maximaal les kunnen volgen. Dit kan alleen als alle nodige maatregelen genomen worden om de veiligheid van het personeel en de leerlingen zo veel mogelijk te vrijwaren.

Concreet vragen wij:

1. Elke school stelt de nodige hygiënisch kwaliteitsvolle mondmaskers gratis ter beschikking van personeelsleden en leerlingen voor wie de mondmaskerplicht geldt. Het is immers de plicht van de werkgever om te voorzien in de noodzakelijke middelen om een job veilig te kunnen uitvoeren. Opdat scholen dit financieel kunnen dragen, dient de overheid extra middelen te voorzien specifiek voor kwaliteitsvolle mondmaskers.

2. Personeelsleden en leerlingen worden regelmatig preventief getest – volgens de best beschikbare methode – zodat de besmettingsketen zo snel mogelijk wordt doorbroken. Voor het testen en de tracing (contactonderzoek) is er extra opgeleid personeel nodig.

3. Ventilatie van de lokalen is vitaal. Investeringen in degelijke ventilatiesystemen (HVAC: heating, ventilation, en air conditioning) zijn noodzakelijk, ook voor de toekomst. In afwachting zijn er noodmaatregelen nodig, zoals de plaatsing van CO2-meters en extra pauzes om te verluchten in lokalen waar dit nodig is.

Van de bevoegde regeringen en ministers verwachten we dat ze de scholen bijspringen en verplichten de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en zich niet verschuilen achter de “autonomie” van de scholen.

Initiatiefnemers:

Wim Benda, leraar Atheneum, Kapellen (ACOD)

Leen Celis, leraar COLOMAplus, Mechelen (COC)

Evie De Coene, leraar Atheneum Voskenslaan, Gent (ACOD)

Peter De Koning, leraar IMS-Sint-Agnes, Borgerhout (COC)

Els De Maeyer, leraar GO! SBSO Baken, Sint-Niklaas (ACOD)

Johan De Scheemaecker, opvoeder MPI Sterrebos, Roeselare (ACOD)

Sven Desmet, leraar Sint-Aloysiuscollege, Menen (COC)

Gunter Kathagen, leraar Atheneum MXM, Merksem (COC)

Patrick Laforce, leraar ASV BuBaO Het Sas, Antwerpen (COV)

Franky Schutz, buschauffeur MAKZ, Knokke (ACOD)

Marc Vandepitte, leraar TSM, Mechelen (COC)

Eriq Van de Vondel, leraar Atheneum, Berchem (ACOD)

Vincent Van Roy, leraar Atheneum MXM, Merksem (ACOD)

(de initiatiefnemers zijn schoolafgevaardigden van een onderwijsvakbond)

Je kan deze petitie ondertekenen (met een boodschap) via: 
https://www.petities.com/doortastende_maatregelen_tegen_covid_op_onze_scholen

Lees ook dit opiniestuk van Vincent Van Roy, één van de initiatiefnemers van de petitie, leerkracht en zelf covid-patiënt