(Video) Ides Nicaise over aanpak leervertraging door coronacrisis

Facebooktwittermail

Op 4 oktober gaf Ides Nicaise (professor-emeritus KU Leuven /HIVA)  tijdens een webinar, georganiseerd door Ovds en Masereelfonds, een conferentie:

Hoe pakken we de leervertraging aan na drie schooljaren met corona?

Ides Nicaise was één van de eersten om met voorstellen te komen om de leervertraging ten gevolge van de coronacrisis aan te pakken. In het voorjaar 2020 stelde hij een urgentieplan (maatregelen op de zeer korte termijn) en een veerkracht-plan (een meerjarenplan) voor.

Waar staat het onderwijs na drie schooljaren van coronaperikelen?

Welke impact heeft corona (gehad) op leerlingen en onderwijspersoneel? Hoe groot is de leervertraging? Zijn er verschillen tussen de scholen of tussen de leerlingen?

Welke maatregelen heeft minister Weyts genomen?

Welke maatregelen zijn het meest efficiënt om de leervertraging aan te pakken?

Na de conferentie van Ides Nicaise brachten Senne Heremans (onderwijzer in Geel) en Vincent Van Roy (leraar Atheneum Merksem) een korte getuigenis over hun aanpak in de klas.

Via deze link kun je de video van deze conferentie en getuigenissen bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=q82cfDNmgH0

(Omwille van de privacy worden de vragen en getuigenissen van de deelnemers niet in deze video opgenomen)

Bij de conferentie van Ides Nicaise hoort deze presentatie: 4 oktober 2022 Ides Nicaise over impact covid en maatregelen om leervertraging op te vangen

 

Lees ook: 

Ides Nicaise stelt ‘Veerkracht-plan’ voor het Vlaams onderwijs in de komende jaren voor | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

Samenvattingen (in “Leuvense Economische Standpunten”, nrs LES 2020 – 181 Kristof De Witte effect COVID-19 op onderwijs en LES 2021 – 190 Kristof De Witte effecten COVID crisis op leerprestaties)   van het onderzoek van professor Kristof De Witte (KU Leuven) over de omvang van de leervertraging in het Vlaamse onderwijs ten gevolge van corona

Ode aan de schoolmeester | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

Preteaching in het bso. “We hebben van 14u tot 20u30 non stop gewerkt” | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

Getuigenis van OKAN-leerkracht. Vier bijzondere maanden en twee zomerscholen | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

Leerachterstand en coronacrisis: topexpert gooit de knuppel in het hoenderhok | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

‘Coronacrisis heeft stevig op het onderwijs ingehakt: veel leerkrachten voelen zich in de steek gelaten’ | Oproep voor een democratische school (skolo.org)

Meer handen … voor kleinere klassen | Oproep voor een democratische school (skolo.org)