Onderwijsvakbonden in actie

Facebooktwittermail

De onderwijsvakbonden namen actief deel aan de grote betoging op 6 november. De twee ACV-vakbonden, COV en COC, en de socialistische ACOD-onderwijs mobiliseerden elk meer dan 1000 leden. De Franstalige onderwijsbonden (CGSP-Enseignement, CSC-Enseignement, SEL …) waren met minstens evenveel aanwezig.

De onderwijsvakbonden roepen op tot deelname aan de provinciale stakingen op 24 november (Antwerpen, Limburg, Henegouwen, Luxemburg), 1 december (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Namen), 8 december (Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel) en de nationale staking van 15 december.

De Vlaamse onderwijsvakbonden plannen infovergaderingen op de scholen en centra op woensdag 26 november (of eventueel vroeger).

De Vlaamse en de Franstalige leraars en hun vakbonden komen grotendeels rond dezelfde verzuchtingen op straat:

  • De algemene maatregelen die alle werknemers (bv de indexsprong) en burgers treffen.
  • De zware aanval op de pensioenen. Enerzijds wordt de feitelijke pensioenleeftijd voor de leraars met 3 of 4 jaar opgetrokken. Anderzijds wordt het pensioenbedrag verminderd met minstens 200 euro per maand (hoe jonger, des te zwaarder wordt men getroffen).
    In bijlage hieronder vind je een gedetailleerde pensioennota (van ACOD-onderwijs)
  • Ook de mogelijkheid om loopbaanonderbreking te nemen (met een uitkering van de RVA) wordt zeer sterk ingeperkt
  • Daar bovenop komen besparingen in de onderwijssector.

In het Vlaams onderwijs gaat het om meer dan 2500 jobs, vooral in het secundair onderwijs (een mogelijke piste is de leerkrachten in de tweede en derde graad een uur langer doen presteren) en in het hoger onderwijs, maar ook in de CLB’s, volwassenenonderwijs, DKO…

Er wordt ook bespaard op de werkingsmiddelen, in het basisonderwijs (2,3% of 11 miljoen euro), in het secundair onderwijs (4,5% of 20 miljoen euro), in het hoger onderwijs (25 miljoen euro) en in de “kleine” sectoren DKO, CVO, CLB (telkens 10%).

Het inschrijvingsgeld wordt verhoogd in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het DKO (voor meerderjarigen) evenals de maximumfactuur in het basisonderwijs.

In de bijlage hieronder vind je een PPT-presentatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront met een overzicht van de impact van de maatregelen van de federale en Vlaamse regering.

Op de websites (en tijdschriften) van de onderwijsvakbonden vind je meer gedetailleerde informatie, zowel over de regeringsmaatregelen als over de geplande acties.