Het Vlaams onderwijs is geen melkkoe!

Facebooktwittermail

Eén dezer dagen worden beslissingen genomen inzake het in evenwicht brengen van de Vlaamse begroting. Het ziet er naar uit dat ook de onderwijssector niet zal gespaard worden. COC waarschuwt de regeringsonderhandelaars niet te raken aan de personeelsomkadering in het onderwijs, ook niet deze van het secundair onderwijs.

COC stuurde terzake een brief naar de minister-president van de Vlaamse Regering . In deze brief (1 juli 2009) wordt op enkele zaken gewezen:

1. Onderwijs was geen thema tijdens de verkiezingen. Als onderwijs niet belangrijk was vóór de verkiezingen, vergeet het onderwijs dan ook na de verkiezingen. Beschouw onderwijs nu dan ook niet als een melkkoe om over enkele jaren Sinterklaas te kunnen spelen. Als de werkgelegenheid in het algemeen (bijvoorbeeld Opel-Antwerpen) en in het bijzonder in het Vlaams onderwijs een bekommernis is van de Vlaamse Regering, dan zijn besparingen in het onderwijs die de omkadering nog maar eens verminderen, taboe.

2. Een begrotingsevenwicht is blijkbaar nodig om later in de legislatuur nieuwe initiatieven te kunnen nemen. Maar partijprogrammapunten mogen niet gerealiseerd worden op de kap van de personeelsomkadering in het onderwijs. Ouders moeten bijvoorbeeld niet gepaaid worden met een Vlaamse kinderbijslag, terwijl deze kinderbijslag bekostigd wordt met middelen verkregen door besparingen in het onderwijs en waarvan hun kinderen de dupe worden.

3. De nieuwe Vlaamse Regering moet zich de vraag durven stellen of de oude Vlaamse Regering niet boven haar stand geleefd heeft. De financiële en de economische crisis hebben de doelstelling van schuldenvrije Vlaamse financiën danig onderuit gehaald. De Vlaamse Regering heeft niet alleen de banken moeten bijspringen, maar in de jaren 2008 en 2009 ook een uitgavendynamiek aangehouden die fors hoger lag dan wat op basis van de reële structurele groei van de ontvangsten mogelijk was. Daardoor is een structureel deficit gecreëerd, dat mede verantwoordelijk is voor het ontsporen van de begroting. Het idee om het onderwijspersoneel daarvoor te laten opdraaien, is verwerpelijk.

4. Vlaanderen bespaart al sinds 1990 op de basispersoneelsomkadering van iedere school. Die besparingen kunnen niet opgedreven worden. Integendeel, de Vlaamse Regering moet meer middelen aan de scholen toekennen! Ook de personeelsomkadering in de hogescholen en de centra moet omhoog zodanig dat de werkdruk evenredig kan afnemen. Op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer antwoordde minister Vandenbroucke dat er in het schooljaar 2008-2009 bijna 115 miljoen euro bespaard werd op de basispersoneelsomkadering. Als daarbij de som geteld wordt die uitgespaard wordt door de besparingen in het hoger onderwijs en op het ondersteunend personeel (administratief personeel en opvoeders) van het secundair onderwijs loopt de totale besparing gemakkelijk op tot 215 miljoen euro per jaar.

5. COC zal als grootste onderwijsvakbond geen verdere besparingen aanvaarden op de personeelsomkadering, ook niet op die van het secundair onderwijs. COC zal ook niet aanvaarden dat er gesproken wordt over een hervorming van het secundair onderwijs als deze gesprekken moeten starten met in het achterhoofd de gedachte dat het secundair onderwijs boven zijn stand leeft. Als de nota Monard zou dienen als basis voor gesprekken over de hervorming van het secundair onderwijs, dan moet de Vlaamse Regering zich realiseren dat de uitvoering van deze nota geld kost. Het secundair onderwijs zal niet aanvaarden dat deze hervorming, andere hervormingen of andere initiatieven om partijprogrammapunten te verwezenlijken, betaald moeten worden door te besparen op het onderwijspersoneel.

Zie website van COC (Christelijke Onderwijs Centrale)