Zes uren voor de democratische School (verslagen)

Facebooktwittermail

Op 18 november 2023 organiseerden we voor de elfde maal onze tweejaarlijkse “zes uren voor de democratische school”. De deelnemers konden in de voor- en namiddag kiezen tussen 8 Nederlandstalige, 11 Franstalige en twee tweetalige workshops.

s’ Middags konden we, dank zij de medewerking van vele leden van Ovds-Aped, een verzorgd koud buffet aanbieden. Tijdens het plenair gedeelte werden korte toespraken gehouden door Christian Laval (auteur van tientallen boeken rond onderwijsbeleid), Jean-Pierre Terrail (professor sociologie universiteit Versailles-Saint-Quentin en lid van de Groupe de recherche pour la démocratisation scolaire – GRDS) , Els Salembier (coördinator Keerpunt Freinetscholen en bestuurslid Ovds), Laurence De Cock (Universiteit Paris Cité) en Cécile Gorré (voorzitster Ovds-Aped).

Er waren ongeveer 250 deelnemers: vooral leerkrachten maar ook directeurs, studenten (lerarenopleiding), beleidsmedewerkers en mensen actief in het sociocultureel werk. Uit het hele land, maar veel méér Franstaligen dan Nederlandstaligen.

’s Morgens was er een tweetalig debat met 4 politieke partijen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van samenwerking tussen het Vlaamse en het Franstalige onderwijs. Lees hier een verslag.

In de namiddag konden de Nederlandstalige deelnemers via simultaanvertaling de conferentie “Democratisering van het onderwijs zonder neerwaartse nivellering” volgen van Jean-Pierre Terrail. Je vindt hier een tekst van Terrail die als leidraad diende voor zijn conferentie:  NL JP Terrail Massificatie en democratisering van het onderwijs 18 november 2023  Je kan ook dit artikel “Tolerantie voor onwetendheid in het onderwijs” van Terrail lezen

Verder vind je hier verslagen van de volgende Nederlandstalige workshops:

Een kritische kijk op de competentiegerichte aanpak (met Nico Hirtt). Presentatie Nico Hirtt: Competentiegericht onderwijs Nico Hirtt 6uren 18 november 2023

Concrete actiemodellen voor desegregatie en sociale gelijkheid in het onderwijs (met Lia Blaton, Ludo De Caluwé, Ides Nicaise). Presentatie Lia Blaton: Lia Blaton Ouders ondersteunen bij schoolkeuze  Presentatie Ludo Decaluwé: Ludo De Caluwé De authentieke middenschool hefboom voor desegregatie

Hoe het lerarentekort aanpakken zonder in te boeten op kwaliteit?

Luc Heyerick gaf een leerrijke uiteenzetting over Freinet en de Freinet-pedagogie. De presentatie (powerpoint) daarbij vind je hier: Luc Heyerick Keerpunt voor OVDS

Stephen Hargreaves stelde een project voor vanuit de lerarenopleiding van de AP Hogeschool waarbij leerlingen les krijgen in een andere taal dan het Nederlands (CLIL) en dit niet enkel in aso-scholen. Een uitgebreide beschrijving vind je in dit artikel.

Er was ook een workshop waar de resultaten van de Ovds-lerarenenquête rond het niveau van het onderwijs werden voorgesteld.

Last but not least stelden enkele “veteranen” van Ovds hun jarenlang engagement voor in Bangladesh en in Gambia bij de oprichting/ontwikkeling van een school voor de armere bevolkingslagen.

We danken alle sprekers en moderators voor hun enthousiaste bijdrage en iedereen die, voor of achter de schermen, meehielp aan de promotie en de organisatie van deze “zes uren voor de democratische school”.

Cécile Gorré

Indien je in contact wil komen met één van de sprekers van de “zes uren voor de democratische school”, kun je ons mailen op ovds@democratischeschool.org