Concrete initiatieven voor een betere sociale mix in het onderwijs

Facebooktwittermail

Sinds in 2022 de nieuwe inschrijvingsregels van kracht werden is het systeem van ‘dubbele contingentering’ afgevoerd en neemt het risico op sociale segregatie opnieuw toe. In deze workshop tijdens “de zes uren voor de democratische school” (18 november 2023) zochten we naar concrete alternatieven om een betere ‘sociale mix’ op lokaal niveau te bereiken.

We schetsten kort het voorstel van Ovds voor een alternatieve algemene inschrijvingsregeling die vrije keuze en sociale mix beter in balans brengt.

Maar we gaan vooral in op twee lokale initiatieven:

  • Onderwijscentrum Gent organiseert schoolwandelingen. Ouders bezoeken met begeleiding verschillende scholen in de wijk. Samen met een netwerk aan partners werkt het Onderwijscentrum outreachend naar ouders toe om hen meerdere scholen te leren kennen. Lia Blaton schetst de ervaringen en uitdagingen van de ondernomen acties.
    Bekijk haar presentatie Lia Blaton Ouders ondersteunen bij schoolkeuze
  • In het secundair onderwijs is vooral de ‘vroege tracking’ de motor van sociale segregatie. Reeds lange tijd werken ‘authentieke middenscholen’ aan een alternatief hiervoor: een brede eerste graad zonder selectie en met uitstel van studiekeuze. Ludo De Caluwé (voormalig directeur van Pius X te Antwerpen en drijvende kracht achter ICOON – Innoverend COmprehensief Onderwijs) schetst de ervaringen, risico’s en randvoorwaarden voor succes.
    Bekijk zijn presentatie Ludo De Caluwé De authentieke middenschool hefboom voor desegregatie

Ides Nicaise 

 

Ides Nicaise is hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren van het Hoger Instituut voor de Arbeid en hoofddocent aan de KULeuven.