“Ons onderwijs reproduceert de sociale ongelijkheid”

Dat Vlaanderen op wereldniveau erg goed scoort qua onderwijskwaliteit, is algemeen bekend. Dat we het ronduit vreselijk doen als het op onderwijsgelijkheid aankomt, is minder bekend. Bijna nergens anders worden je schoolresultaten zo sterk gedetermineerd door je sociale, economische en culturele achtergrond.

Interview met Ides Nicaise over het boek “De school van de ongelijkheid”

In 2002 startte minister Vanderpoorten het gelijke onderwijskansendecreet. Scholen met minstens 10 % kansarme leerlingen kunnen rekenen op extra ondersteuning om de leerkansen van deze leerlingen te verhogen. Huidig minister van onderwijs Vandenbroucke heeft deze wetgeving verdergezet én er trouwens hét speerpunt van gemaakt van zijn onderwijsbeleid. Hij heeft de ambitie om ons onderwijs kampioen te maken in de gelijke onderwijskansen. Maar de realiteit in de scholen toont schrijnend aan dat gelijke onderwijskansen toch nog een verre droom is. In “ De school van de ongelijkheid” leggen de auteurs de vinger op de wonde. Ons onderwijs selecteert niet alleen leerlingen op basis van hun sociale afkomst, ze versterkt nog eens deze ongelijkheden. Hoog tijd dus om één en ander te verduidelijken. De Nieuwsbrief (van Fopem) sprak met Ides Nicaise, één van de auteurs van het boek "De school van de ongelijkheid".

De school van de ongelijkheid, een merkwaardig boek

Begin september verscheen het boek ‘School van de ongelijkheid'. Het is een toegankelijk en vlot leesbaar boek over een complexe materie: de mechanismen van de reproductie van de ongelijkheid. In vele opzichten is het een merkwaardig boek.

Standpunt van het Etnisch Culturele Minderhedenforum

Het ‘hoofddoekendebat' doet de gemoederen hoog oplopen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en de laatste druppel inkt nog lang niet gevloeid. Een van de redenen daarvoor is het feit dat in dit debat eigenlijk verschillende debatten elkaar raken en vaak met elkaar verward worden. Er is de discussie over de plaats van godsdienst in de openbare ruimte, de bezorgdheid over de emancipatie van de vrouw, en ook het hele ‘integratiedebat' wordt ermee vermengd.

STUDIEDAG rond het boek “De school van de ongelijkheid”

Het boek “De school van de ongelijkheid” (EPO, tweede druk in januari 2008) brengt niet enkel een heldere analyse van de grote sociale ongelijkheid in het (Vlaams) onderwijs. De auteurs - Nico Hirtt, Ides Nicaise, Dirk De Zutter - reiken ook moedige voorstellen aan. Op de studiedag van zaterdag 12 april brengen de drie auteurs in de voormiddag hun analyse en hun voorstellen. In de namiddag is het woord aan u, leerkracht of onderwijsactor, in één van de drie thematische discussiegroepen.

Debat kennis en vaardigheden

Hoe kennis en vaardigheden op een evenwichtige manier aanbrengen ? Hugo Van Droogenbroeck, voorzitter van Ovds en docent lerarenopleiding Hogeschool Antwerpen, stelde tijdens de "zes uren voor de democratische school" op 20 oktober in Brussel de deelnemers aan het panel voor: Tony Van den Heurck van de lerarenopleiding Hogeschool Gent en ACOD-onderwijs, Katrien De Maegd lerares SO in het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut te Gent en Marc Hullebus leraar informatica aan de Vrije Handelsschool te Brugge, die de oorspronkelijk aangekondigde Pieter Van Biervliet verving.

“Een hoofddoek kan ook bevrijden”

Als antwoord op de petitie "de plaats van de filosofische overtuigingen op school " (1) , die zowel in Nederlandstalig als Franstalig België circuleert, schreef Nadine Rosa-Rosso volgend opiniestuk.

De plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt

Een groep van Nederlandstalige en Franstalige vrijzinnigen heeft een petitie gelanceerd voor 'actieve vrijzinnigheid' op school. Daarin bepleiten ze onder meer "een algemeen verbod op alle ostentatieve tekenen van filosofische of religieuze overtuiging" in alle scholen die overheidsgeld ontvangen. De petitie werd inmiddels ondertekend door meerdere duizenden sympathisanten. De initiatiefneemster van deze petitie is o.a. Nadia Geerts, een lerares.

Ja tegen de vrijheid van gedachten, van overtuiging en van godsdienst,in het privé-leven en...

Een vijftigtal organisaties - vooral Franstalige - hebben zich vanaf 2004 verenigd in een collectief “Coife” (Collectif d'associations Opposées à l'Interdiction du port du Foulard à l'Ecole;of OTHIS, Organisaties Tegen een Hoofddoekenverbod In Scholen ) dat zich opstelt tegen het hoofddoekverbod op scholen. Hieronder volgt het manifest.

Interview met Ides Nicaise bij het verschijnen van “De school van de ongelijkheid”

Op 22 oktober werd Ides Nicaise tijdens de uitzending van "Het Vrije Woord" (gastprogramma van het Humanistisch Verbond) op VRT-radio geïnterviewd. Hieronder volgt de transcriptie van het interview. We starten deze uitzending met “De school van de ongelijkheid”, een recente publicatie geschreven door Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter. In die “School van de ongelijkheid” stellen de auteurs vast dat de sociale ongelijkheid waarmee kinderen de school binnenstappen in ons onderwijs, niet alleen wordt bevestigd maar, meer nog, wordt versterkt!

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.