Maximumfactuur en tussenkomst OCMW

Facebooktwittermail

Volgens cijfers van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) gaven de OCMW’s in Vlaanderen in 2011 minstens 825.000 euro uit voor tussenkomsten in schoolfacturen. Het gaat vooral om kosten die niet onder de maximumfactuur vallen, zoals warme maaltijden, schoolvervoer en voor- en naschoolse opvang.

Het genoemde bedrag is een minimumbedrag, dat alleen betrekking heeft op financiële steun die specifiek bedoeld is om schoolfacturen te helpen betalen. ‘Maar mensen die andere, algemene steun ontvangen, kunnen een deel van dat bedrag ook gebruiken voor schooluitgaven’, zegt VVSG-medewerkster Nathalie Debast. ‘Over de info over die bestedingen beschikken we niet.’

‘Armoede moet structureel worden aangepakt’, bepleit de VVSG. ‘De federale overheid moet ervoor zorgen dat uitkeringen en lage lonen minstens het niveau van de Europese armoedegrens bereiken. De Vlaamse overheid moet garanderen dat onderwijskosten beperkt blijven en dat scholen geen beleid met twee snelheden kunnen voeren.’

De Vlaamse overheid doet al vast haar duit in het zakje … door de maximumfactuur te verhogen.

Vanaf 1 september 2012 wordt de maximumfactuur in het Vlaams (basis)onderwijs versoepeld. Dit betekent dat het maximumbedrag dat scholen aan de ouders mogen aanrekenen, wordt verhoogd.

In het kleuteronderwijs wordt de maximumfactuur opgetrokken van 20 naar 35 (2de kleuterklas) of 40 euro (derde kleuterklas).
In het lager onderwijs wordt de jaarlijkse maximumfactuur verhoogd van 60 naar 70 euro.
Voor meerdaagse uitstappen (over de 6 leerjaren heen) mag voortaan maximaal 400 in plaats van 360 euro aangerekend worden.