Studiedag Solidaire scholen “Wereldburgerschap in het basisonderwijs”

Facebooktwittermail

Op woensdag 21 november verzamelden zo’n 130 geïnteresseerden in de school KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas voor de 3de editie van de studiedag Solidaire Scholen.

Onder hen een groot aantal leerkrachten, studenten en organisaties die werken rond solidariteit in het onderwijs. Ze leerden heel wat bij over diversiteit, gelijke kansen, solidariteit en meertaligheid in het basisonderwijs.

Filip Paelman beet de spits af. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen en organisaties, gaf hij een uiteenzetting over het belang van positief omgaan met diversiteit, coöperatief leren en intercultureel onderwijs. Hierna volgde een panelgesprek waarbij de documentaire ‘Exit Concentratie’ als leidraad gebruikt werd. In deze reportage, van Luk Dewulf en Inge Wagemaekers, wordt het Vlaamse onderwijslandschap doorgelicht. Thema’s als de kloof tussen allochtone en autochtone leerlingen, het gebrek aan sociale mix in scholen, meertaligheid in de klas… worden kritische bekeken.

Mensen die hier dagelijks mee geconfronteerd worden, reageerden vanuit hun eigen ervaringen. Dit leverde een boeiend gesprek op over de rol van leerkrachten en brugfiguren, ouderbetrokkenheid, meertaligheid in de klas, het belang van een thuistaal …

Nadien konden de deelnemers een keuze maken uit 7 workshops rond uiteenlopende thema’s: van ‘vluchtelingen in de klas’ over ‘alternatieven voor zittenblijven’ tot ‘meertalig opgroeien’. Tussendoor maakten de deelnemers op de interactieve markt kennis met allerlei educatieve materialen, nieuwe lespakketten en publicaties van verschillende organisaties, waaronder Bevrijde Wereld.

De aanwezigen waren het er unaniem over eens: een inspirerende dag!

Deze studiedag is een initiatief van het platform Solidaire Scholen dat bestaat uit:

Bevrijde Wereld, Le Coron, De8, Den Durpel, Kaho Sint-Lieven, Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen, Kleur Bekennen Kids Oost-Vlaanderen, Odicé, OVDS, PBD Gent, Rode Kruis Centrum Sint-Niklaas, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, School zonder Racisme, Steunpunt Diversiteit en Leren en VLOS en Welzijnsschakels De Springplank.

Voor meer info:

marijntje.broeckx@bevrijdewereld.be

03/777.20.15