COC-voorman Jos Van Der Hoeven over “de school van de ongelijkheid”

In het oktobernummer van "Brandpunt", het maandblad van de Christelijke Onderwijs Centrale (COC) verscheen volgend artikel van de hand van Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van COC. Het artikel draagt als titel "Tussen droom en werkelijkheid". "Begin september haalde het boek 'De school van de ongelijkheid' enkele keren de pers. In dat boek willen de auteurs prof. Ides Nicaise, Nico Hirtt en Dirk De Zutter met feiten en cijfers de mechanismen blootleggen die er volgens hen voor verantwoordelijk zijn dat de school de reproductie van sociale ongelijkheid niet alleen in stand houdt, maar ook versterkt. De auteurs trekken niet alleen conclusies uit hun onderzoek, maar doen ook voorstellen om deze ongelijkheid uit de wereld te helpen.

Karl Marx in Brussel

Op zaterdag 20 oktober is Edward de Maesschalck onze gids tijdens een educatieve wandeling in het kader van de "zes uren voor de democratische school" rond het leven en werk van Karl Marx in Brussel (1845-1848). Als smaakmaker biedt hij ons hier de tekst aan van zijn redevoering bij de voorstelling van zijn boek "Marx in Brussel" (Davidsfonds) dat in 2005 verscheen. Edward de Maesschalck is doctor in de geschiedenis en programma-adviseur voor Canvas (VRT).

Hoge eisen voor zwakke leerlingen

'Scholen moeten worden doorgelicht op de bewuste en onbewuste discriminatie in hun pedagogisch project en hun schoolreglement.' Dat zegt Ides Nicaise, verbonden aan het Hoger Instituut van de Arbeid van de K.U. Leuven en medeauteur van De school van de ongelijkheid.

“De basisstelling van The Great Global Warming Swindle deugt niet”

Waarom vindt Canvas het nodig de klimaatsceptische documentaire 'The Great Global Warming Swindle' uit te zenden , een reportage die zondigt tegen de basisprincipes van correcte journalistiek, vragen vier wetenschappers en twee journalisten zich af in onderstaande vrije tribune, verschenen in De Standaard van 27 augustus 2007. Deze documentaire werd half juli ook op een Nederlandse tv-station uitgezonden. Maar daar werd de documentaire gevolgd door een uitvoerig tegensprekelijk debat met 6 Nederlandse wetenschappers.

Kleuterklaswetenschap

Naar aanleiding van uitspraken van voormalig Vlaams minister-president Luk Van den Brande (CD&V) dat in het onderwijs naast de evolutieleer (van Darwin) ruimte zou moeten zijn voor het crationisme (het scheppingsverhaal) ontstond in "De Standaard" een polemiek met o.m. een vrije tribune van Karel De Gucht (minister van Beuitenlandse Zaken). Ook de gekende moraalfilosoof prof. Etienne Vermeersch schreef een bijdrage voor het discussieform.

De doos van Darwin

Voor Karel De Gucht is het duidelijk: in de eindtermen hoort creationisme niet thuis. Nergens. Hij reageert daarmee (in een vrije tribune van De Standaard, 16 augustus 2007) op de ruimte die Luc Van den Brande en Cathy Berx mogelijk willen laten.

Vijf goede redenen om deel te nemen aan de Zes uren voor de democratische...

Zaterdag 20 oktober organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) een grote dag voor leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding uit heel België. De zes uren voor de democratische school. Voor wie nog twijfelt om te komen, geven we graag enkele goede redenen om een juiste beslissing te nemen.

Vierwindenschool in Molenbeek heeft ‘oudervereniging van het jaar’

De VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouder Verenigingen reikte dit jaar haar prijs uit aan de oudervereniging van de Vierwindenschool in Molenbeek. Deze oudervereniging werd opgericht begin 2006. Stijn Soete, co-voorzitter met Fatima Benamar van de oudervereniging en Dirk Letens, directeur van de Vier Winden school, leggen de noodzaak van een open communicatie tussen school en ouder uit.

Schoolasiel in gemeenschapsschool

Begin 1999 lag onze school, Freinetschool De Appeltuin in Leuven, aan de basis van de Actie Schoolasiel. Een groep asielzoekers werd een week lang in onze school gehuisvest en opgevangen door leerkrachten, ouders en kinderen. In de daaropvolgende weken nam telkens een andere school de fakkel over. Dhr. Lavigne was in die periode de (overigens gewaardeerde) directeur van de scholengroep waartoe onze basisschool van het gemeenschapsonderwijs behoort

Help, de school wil dat we een peperdure computer kopen!

Microsoft lanceert dit schooljaar een nieuw besturingssysteem met bijhorende office-applicaties. Dat zal gepaard gaan met de nodige poeha en heel wat scholen, ouders en computergebruikers zullen diep in hun portemonnee moeten tasten om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen.

Lid worden van Ovds. Een abonnement op “De democratische School”.

We nodigen je uit om je te abonneren op "De democratische school", het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds). Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.