Preteaching in het bso. “We hebben van 14u tot 20u30 non stop gewerkt”

Facebooktwittermail

Johanna Vandenbussche is leerkracht in een Gentse tso/bso-school van het Gemeenschapsonderwijs. Ze geeft er PAV (project algemene vakken) in verschillende klassen van het vierde en vijfde jaar van het beroepsonderwijs.

Kun je alle leerlingen bereiken?

Het is niet evident om alle leerlingen mee te krijgen. Voor veel van mijn leerlingen zorgt de school voor structuur. Dit valt nu weg. Sommigen zitten ’s nachts te gamen en slapen overdag. Hen online in de voormiddag bereiken is dan niet mogelijk.

Leerlingen die we niet bereiken worden opgebeld door de klastitularis of de leerlingenbegeleiding. We hebben een Excel-lijst met alle namen van alle leerlingen die we wekelijks moeten opvolgen. Bij elke leerling moeten we noteren of deze al of niet de taken maakt, of we hem hebben opgebeld, of we met de ouders hebben gesproken, hoe het ermee was enz. Een ganse administratie maar wel héél belangrijk om te kunnen uitvissen wie er niet meer mee is.

Hebben zij thuis een computer om online taken te maken?

Wij hebben veel kansarme leerlingen die thuis geen computer hebben. Zij laten mij weten dat ze geen taak online kunnen maken. Ik stuur hen een taak op via een bericht in Smartschool en zij openen die berichten met hun smartphone. Zo kunnen ze de taken bekijken en de oplossingen op de vragen invullen op een gewoon blad papier. Ze sturen daarvan een foto door naar Smartschool via de smartphone. Normaal hebben al mijn leerlingen wel een smartphone.

In de week van 4 mei zijn er op onze school 93 laptops toegekomen van het project dat minister Weyts ondersteunt. Deze laptops worden verdeeld aan leerlingen die lieten weten er geen te hebben.

Kun je aan preteaching doen?

Ik heb geprobeerd online les te geven maar ik bereikte er weinig leerlingen mee om de redenen die ik reeds vermeldde: geen computer of ’s morgens nog niet wakker. Sommige leerlingen zijn snel ontmoedigd als iets niet lukt. Ik volg het advies van de directie om korte taken te geven die iedereen aan kan. Ik maak soms instructiefilmpjes die ik op Youtube zet. Het onderwijs dat ik nu aanbied is minder uitdagend dan in de klas. Ik krijg veel berichten “Ik versta dat niet” maar ook “Ik heb het lastig gehad. Ik zal het inhalen”. Je voelt dat het persoonlijker wordt. Het is iets speciaals. Je belt ook met de ouders.

Meerdere van mijn leerlingen zijn ex-OKAN-ers. Ik heb leerlingen die voordien amper één jaar Nederlands hebben gevolgd. Een jongen uit Eritrea liet niets van zich horen. Ik ben zelf naar zijn appartement gegaan. Hij zei dat zijn telefoon niet meer werkte.

Vandaag (12 mei) zijn er twee leerlingen, één uit Afghanistan en een andere uit Eritrea afkomstig, bij mij thuis gekomen om samen taken te maken, op veilige afstand natuurlijk. We hebben van 14u tot 20u30 non- stop gewerkt. Ze hadden het allebei een beetje opgegeven omdat ze al helemaal achter zaten met hun taken en waarschijnlijk was de moed hen volledig in de schoenen gezakt. Nu zijn ze weer helemaal mee. Allebei ex-OKAN-leerlingen, die het zo nodig hebben dat je hen constant begeleidt. Dat online-leren is eigenlijk niets voor hen …

Waarom is het onderwijs in de klas meer uitdagend?

Van de zes uren PAV zitten ze 2 uren in de computerklas. Ze krijgen dan opdrachten waarvoor ze de oplossing gedeeltelijk online opzoeken. Voor wiskunde moeten ze berekeningen maken aan de hand van de formules voor het volume van een kubus, balk, piramide, prisma. Zij zoeken op internet realistische voorbeelden van dergelijke volumes, bv een frigo. Zij berekenen dan hoeveel liter inhoud een bepaald type van frigo heeft. Elke leerling werkt aan een taak. Ik kan de opdracht meer of minder uitdagend maken en ik zie snel wie snel mee is en wie niet, maar ik moet wel vijf keer bij elke leerling langs gaan om te zorgen dat de taak tot een goed einde wordt gebracht. Met het afstandsleren is die directe opvolging en feedback niet mogelijk.

Tellen de taken mee voor punten?

Ik zet mijn taken op punten maar er is met de directie afgesproken dat we deze punten enkel laten meetellen in positieve zin. Enkel de punten tot half maart zullen dus meetellen maar leerlingen die nu goed werken aan hun taken kunnen hun eindresultaat positief beïnvloeden. In het begin waren er leerlingen die overstelpt werden met taken of taken gemakkelijk lieten liggen. Na een tijdje haakten ze af. Wij bellen hen en eventueel hun ouders op. De ouders appreciëren dit en het helpt. Indien nodig worden leerlingen thuis opgezocht. Er zijn ook leerlingen die positief verrassen. Die zeggen “ik weet dat ik mij in de klas op sleeptouw laat nemen door andere leerlingen om niet op te letten” en nu steeds op tijd hun taken afwerken.

Hoe kijk je naar de heropening van de scholen?

Bij ons zullen wellicht enkel de zesde en zevende jaren nog les krijgen. De scholengroep heeft advies gegeven om dit schooljaar geen andere leerjaren meer te laten starten. De praktijkleerkrachten zijn erg begaan dat hun leerlingen veel praktijk missen. Als de leerlingen naar school komen, zal er vooral praktijk gegeven worden: elektriciteit, automechanica, vrachtwagenchauffeur, schilderen, ..

Ik zou liever herbeginnen met de lessen. Veel leerlingen zijn het beu thuis te zitten en willen graag terug naar school. Ze gaan heel veel missen. Eigenlijk is het toch ongelofelijk hoeveel meer werk het is, het online lesgeven. Dus ik verlang echt weer naar de normale lessen! Eigenlijk ben ik nu véél meer met school bezig dan tijdens een gewone schoolperiode.

Lees ook:

Johanna Vandenbussche over haar engagement als leraar en klimaatactivist

Ode aan de schoolmeester (Ilse Geerinck)