Op zoek naar “De leraar van de toekomst” (video met Peter De Koning)

Facebooktwittermail

Op 15 maart gaf Peter De Koning een uiteenzetting over “De leraar van de toekomst” tijdens een Ovds-webinar. 

Peter De Koning is leraar in IMS (Instituut Maris Stella) Borgerhout en gewezen voorzitter van Ovds. Vanuit de Ovds-visie op onderwijs (sociale gelijkheid en een veelzijdige kwaliteitsvolle vorming voor elke leerling) en vanuit de ervaringen van zijn klas- en schoolpraktijk schetste hij enkele contouren van “de leraar van de toekomst”. 

Welke structurele maatregelen stelt Ovds voor om de sociale ongelijkheid en segregatie in ons onderwijs sterk in te perken? Welke leerkrachten kunnen die structuren waarmaken? Wat verwachten we van hen?

Welke andere belangrijke factoren spelen een rol om de leraar van de toekomst vorm te geven? Geloof in eigen kunnen is voor elke leerling een voorwaarde om te kunnen leren. Als bv gekleurde leerlingen minder goed presteren, heeft het – volgens professor Orhan Agirdag – te maken met minder hoge verwachtingen. De leraar van de toekomst – die zelf liefst wat gekleurder is – heeft bijgevolg hoge verwachtingen voor alle leerlingen en staat bovendien open voor de groeiende meertaligheid in de samenleving. Hij of zij weet dat er, buiten humor, geen wondermiddelen zijn voor een optimaal leerproces, maar heeft de know-how om technologische hulpmiddelen in te zetten daar waar ze de leerling effectief ondersteunen.

Klik hier om de video met de uiteenzetting van Peter De Koning over “De leraar van de toekomst” te bekijken. 

Om de powerpointpresentatie (visuele ondersteuning) bij de uiteenzetting te bekijken, klik presentatie Leraar van de toekomst 15 maart 2022

Om de tekst van de uiteenzetting in extenso te lezen, klik Peter De Koning De leraar van de toekomst 15 maart 2022

 

Op 22 februari organiseerde Ovds een webinar met Ides Nicaise over het gelijke kansenbeleid in het Vlaams onderwijs. 

Lees ook:

Nico Hirtt stelt visie op onderwijs en leerkrachten voor bij studenten lerarenopleiding KULeuven. 

Panelgesprek (tijdens 6 uren voor de democratische school) over “de leraar van de toekomst”.