Nico Hirtt stelt visie op onderwijs en leerkrachten voor bij studenten lerarenopleiding KU Leuven

Facebooktwittermail

Op 17 februari 2021 nam Nico Hirtt, als voorzitter van Ovds, deel aan een debatnamiddag, georganiseerd door de lerarenopleiding van de KU Leuven.

De organisatoren, professor Maarten Simons en zijn team, vroegen aan drie “ontwerpers” (An Martin, onderwijsdirecteur van Odissee-hogeschool; Peter Rosseel, KULeuven en ceo van een spinn-off bedrijf dat scholen begeleidt bij veranderingsprocessen; Nico Hirtt, voorzitter van Ovds) een gedurfd voorstel uit te werken dat aanzet tot nadenken. Het ontwerp moest minstens volgende vragen beantwoorden: (1) Wie zijn de leerkrachten? (2) Hoe ziet een schoolweek voor leerkrachten eruit? (3) En welke visie op onderwijs en samenleving ligt mee aan de basis van jullie ontwerp? De presentatie mocht niet langer dan 20 minuten duren.

Nico Hirtt nam de handschoen op en bereidde, met feedback van een achttal leden en vrienden van Ovds, een presentatie voor met drie onderdelen. Eén: onze onderwijsvisie (onderwijs dient om alle leerlingen in staat te stellen de wereld in al zijn dimensies te begrijpen en om hem te veranderen). Twee: implicaties op het vlak van onderwijsinhoud (kennis, vaardigheden, attitudes en waarden) en onderwijsstructuren (sociale ongelijkheid tegengaan). Drie: de onvervangbare rol van de leraar en het gewenste profiel.

De video van deze presentatie kun je ook bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=UZpiGM3ws04

Na de presentaties van de drie ontwerpen konden de studenten stemmen. Naar welk van de drie voorgestelde modellen ging hun voorkeur uit? We vermelden hier de scores voor het ontwerp “Nico Hirtt-Ovds” bij de 5 gestelde vragen.

– Bij welke school (model) kom je als professional het meest tot je recht? 32%

– Bij welke school (model) vind je de beste ‘work-life balance’? 12%

– Stel dat je directeur bent. Welke school laat zich het best leiden? 33%

– Stel dat je leerling bent. Naar welke school ga je het liefst? 49%

– Stel dat je leerling bent. In welke school leer je het meest? 58%

Al bij al een bemoedigend resultaat.

Vragen of opmerkingen bij de inhoud van deze video kun je mailen naar

ovds@democratischeschool.org