Video webinar met Ides Nicaise over 20 jaar gelijke onderwijskansenbeleid

Facebooktwittermail

 

Op 22 februari organiseerde Ovds een webinar met professor Ides Nicaise rond het thema “Een balans van 20 jaar gelijke onderwijskansenbeleid”. Klik hier om dit webinar te bekijken.

Ides Nicaise (KULeuven-HIVA) bracht een uiteenzetting – aan de hand van een presentatie 20 jaar GOK – in drie delen.

  1. Is de sociale ongelijkheid sinds 2003 veranderd? De spreker gaf toelichting bij de evolutie van 6 indicatoren (prestaties wiskunde, welbevinden, schoolse vertraging, studie-oriëntering, vroegtijdig schoolverlaten, doorstroming naar hoger onderwijs). De kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen is meestal kleiner geworden, althans de migratiekloof (de SES-kloof niet), maar de ongelijkheid blijft groot. Voor de cognitieve uitkomsten is er geen opwaartse maar een neerwaartse nivellering.
  2. Verklaringen voor deze evolutie
  3. Sporen voor een meer effectief (structureel) gelijkekansenbeleid: op beleidsniveau; op schoolniveau.

Je kan de presentatie 20 jaar GOK bekijken.

Je kan hier op Youtube het webinar bekijken.

 

Op 15 maart organiseerde Ovds een webinar met Peter De Koning over “de leraar van de toekomst”. 

Je kan je nog inschrijven voor het volgend Ovds-webinar op dinsdag 12 april (20u-21u30): webinar met Eddy Maes over “Racisme, meer dan een zwarte bladzijde”. 

 

Lees ook:

“Gelijk onderwijskansenbeleid: goed nieuws, maar nu is het alle hens aan dek!”

Belangrijke studie van Ides Nicaise & Emilie Franck over ongelijkheden in Vlaams onderwijs

Webpagina met een overzicht van honderden studies en artikels van professor Ides Nicaise: http://hiva.kuleuven.be/en/poverty-social-integration-and-migration-research-group/00014508