Langer werken in het onderwijs

De kogel is door de kerk. De pensioen leeftijd werd met twee jaar opgetrokken en de uitstapregelingen zo goed als afgeschaft. Er komen wel overgangsmaatregelen, maar in de praktijk komt het er op neer dat de meeste collega’s zo’n vier jaar langer zullen moeten werken. Waar ze indertijd vanaf 58 jaar of zelfs vroeger konden stoppen zal dat nu voor de meesten in de toekomst minstens tot 62 jaar zijn.

Inzet conflict minister en onderwijsvakbonden

Onder de slogan “Naar een vertrouwensbreuk?” hield het gemeenschappelijk vakbondsfront van de vier onderwijsvakbonden ACOD, COC, COV en VSOA op 31 augustus een persconferentie. Het conflict tussen Minister Frank Vandenbroucke en de onderwijsvakbonden draait rond twee centrale punten: de verhoging van het vakantiegeld en de nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel. Maar ook het eindeloopbaandebat in de privé-sector laat de onderwijswereld niet onberoerd.
Rapport van het Rekenhof over de werkingsmiddelen

Rapport van het Rekenhof over de werkingsmiddelen

Het Vlaams regeerakkoord wil de extra werkingsmiddelen voor basis- en secundaire scholen met kansarme en allochtone leerlingen afschaffen en uitsmeren over alle scholen. De minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wilde wel eerst een evaluatie. Het Rekenhof en de KU Leuven zijn nu met die evaluatie klaar. Het rapport van het Rekenhof over de extra werkingsmiddelen werd op 19 juni in De Standaard publiek gemaakt en gaf meteen al de aanzet tot ideologisch getouwtrek.Afschaffen die winkel! Wij stellen resoluut: behouden en uitbreiden! En tegelijk de scholen sensibiliseren en bij de aanwending ondersteunen zodat die middelen hun doel wel degelijk bereiken.

Wat houdt minister Smet voor ons in petto?

Eind oktober bezorgde Pascal Smet, net als de andere ministers, zijn beleidsnota aan het Vlaams Parlement. In zo’n beleidsnota wordt het regeerakkoord (juli 2009) voor het betreffende domein uitgewerkt. Verplichte lectuur voor wie wil weten wat er het Vlaams onderwijs de komende jaren te wachten staat. Hier volgt een korte bespreking van enkele beleidslijnen uit de beleidsnota onderwijs 2009-2014. (de beleidsnota kun je onderaan het artikel downloaden)

SOS democratisering onderwijs

“De Wever en Vlaams Belang smeden plannen rond onderwijs en sociale zekerheid” (De Morgen, 17 juni 2019). “Er zijn teksten op basis waarvan we...

Leerkrachten volwassenenonderwijs protesteren tegen uitsluiting van mensen zonder papieren

Leerkrachten van het volwassenenonderwijs (CVO’s) en de basiseducatie (CBE’s) voerden op 4 september actie op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Zij willen hun onvrede uiten over de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Het Onderwijsdecreet XXI stelt sinds vorig schooljaar namelijk een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving.

Welke [on]gelijke kansen worden er eigenlijk gecreëerd?

Frank Vandenbroucke geeft aan zijn beleidsnota van december 2004 de welluidende titel “Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen” mee, waarmee hij verwijst naar het recent gepubliceerde PISA 2003-onderzoek . Hoe kan de context van het Europese economische marktdenken, dat de concurrentieslag met de Verenigde Staten en Japan wil winnen, gelijke kansen creëren?

Jos Van Der Hoeven (COC) antwoordt op insinuaties van Peter De Roover (N-VA) rond...

In een opiniestuk in Knack (2 september) antwoordt Jos Van Der Hoeven (Secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale) op een eerder opiniestuk van Peter De Roover, federaal parlementslid en onderwijsspecialist van N-VA. 'Met langer werken kan je alleen inhalen wat eerst werd afgenomen'', zegt Van Der Hoeven . Hij ontrafelt een voor een de - soms leugenachtige - beweringen en insinuaties van De Roover.

10 Mechelse scholen in actie tegen besparingen

De Vlaamse regering bespaart in 2010 voor 72 miljoen Euro en in 2011 voor 142 miljoen Euro in het onderwijs. Deze besparingen resulteren in een verlies van 1400 jobs. Op initiatief van de personeelsafvaardigingen (vakbondsdelegees van COC, Christelijke Onderwijs Centrale) van 10 katholieke secundaire scholen van Mechelen, werd er op woensdag 3 maart een protestactie georganiseerd in Mechelen. 500 leerkrachten, leerlingen en ouders namen deel aan de actie.

De Vlaamse canon: waar Vlamingen trots op (moeten) zijn

“Onze Vlaamse Meesters als Van Eyck, Rubens en Bruegel zijn wereldbekend. De eerste beurs ter wereld staat in Vlaanderen. De Mercatorprojectie is de gouden...

Recente artikels